Avaleht


P1180430


Euroakadeemia kuulutab välja üliõpilasesinduse valimised 2017/2018 õppeaastaks!
Euroakadeemia üliõpilasesinduse valimiste eesmärk on luua toimiv ja multikultuurne üliõpilasesindus, mille põhilisteks ülesanneteks on:
– Euroakadeemia üliõpilaste huvide esindamine ja kaitsmine nii Euroakadeemia juhtkonnas kui ka väljaspool Euroakadeemiat,
– osalemine Euroakadeemia rektoraadi ja senati töös,
– Euroakadeemia üliõpilaskonna esindamine Eesti Üliõpilaskondade Liidus, koostöö ja suhtlemine teiste kõrgkoolide üliõpilasesindustega,
– üliõpilasürituste (Rebaste pidu, jõulupidu, kevadpidu, suvepäevad) korraldamine Euroakadeemias, üliõpilaste vabaaja veetmise ja sportimisvõimaluste edendamine,
– osalemine ja teiste üliõpilaste kaasamine osalemiseks üliõpilasüritustel Euroakadeemia ja väljaspool Euroakadeemiat.
Kandidaadid saavad end üles seada alates 9.novembrist kuni 22. novembrini 2017.
Hääletamine toimub ÕIS-is 23. novembrist kuni 1. detsembrini 2017. Hääletamine on kohustuslik kõigile Euroakadeemia üliõpilastele.
Kandidaadina võivad end üles seada kõik Euroakadeemia üliõpilased, kellel kandidatuuri ülesseadmise hetkel ei ole õppemaksuvõlga ega ühiselamu võlga.
Kandidatuuri ülesseadmiseks tuleb saata täidetud elektrooniline ankeet (kõikidele tudengitele saadetud meili manuses) ja dokumendifoto fail (jpg) pealkirjaga KANDIDAAT aadressil euro@euroakadeemia.ee hiljemalt 22. novembril 2017. Hilisemaid esitamisi ei arvestata.
Alates 23. novembrist saavad kõik Euroakadeemia üliõpilased hääletada oma lemmikkandidaadi poolt ÕIS is, kuhu on üles seatud iga kandidaadi foto, põhiandmed ja valimisplatvorm.
Kandidaatidel on lubatud teha suulist ja kirjalikku valimiskampaaniat üksnes loengutevälisel ajal – ei ole lubatud minna oma valimisplatvormi tutvustama loengu ajal.
Üliõpilasesinduses täidetakse järgmised kohad:
– 3 kohta eestikeelsetest õppegruppidest
– 3 kohta venekeelsetest õppegruppidest
– 3 kohta ingliskeelsetest õppegruppidest
– Iga õppekeele puhul saavad valituks:
× 1. enim hääli saanud kandidaat
× 2. järgmisest teaduskonnast enim hääli saanud kandidaat
× 3. järgmisest teaduskonnast enim hääli saanud kandidaat
× juhul, kui kaks kandidaati samast teaduskonnast saavad võrdse arvu hääli, eelistatakse kandidaati, kelle keskmine hinne eelmisel semestril oli kõrgem.
Üliõpilasesinduse esimees ja aseesimehed valitakse üliõpilasesinduse kinnisel koosolekul lihthäälte¬enamusega. Valitud üliõpilasesinduse liikmetel on kohustus osaleda üliõpilasesinduse töös ja tagada üliõpilasesinduse kättesaadavus kõigile Euroakadeemia üliõpilastele. Kandidaatidel, kes ei osutunud valituks, ja teistel üliõpilastel on õigus osaleda üliõpilasesinduse tegevustes vabaliikmana. Üliõpilasesinduse töökeel on inglise keel.


Euro-Akadeemia ART-fuajees on avatud näitus graafilistest reproduktsioonidest Eesti rahvaeeposele “Kalevipoeg”.

Näitus on pühendatud kunstnik Renaldo Veeber´i (20.07.1937 – 01.05.2010) sünni 80. aastapäevale ning Euroakadeemia 20. aastapäevale
Renaldo Veeber

Olete oodatud külastama!!


sTARTUp Day 2017 kutsub õpilasi ja tudengeid Baltikumi suurimast ärifestivalist osa võtma!

Selle aasta 8. detsembril on tulemas kauaoodatud sTARTUp Day 2017 ärifestival. Seekord ootab sTARTUp Day kõiki külalisi Tartusse Teaduskeskusesse AHHAA! Esmakordselt 2016. aasta detsembris alguse saanud festival toimub küll alles teist korda, kuid juba on sellest kujunenud aasta olulisim iduettevõtetele ja kogukonnale suunatud ärifestival.

sTARTUp Day 2017 saab olema võimas:

✔ 100 spiikerit üle maailma

✔ 4 lava

✔ Mitmeid lifitkõnede võistlusi

✔ Suur demoala uute innovatsioonidega tutvumiseks

✔ Hulganisti võimalusi kontaktide loomiseks

✔ Lai valik erinevaid teemaplokke

✔ Võimalus esitada oma küsimusi otse spiikeritele

Selleaastase festivali peateema “From Zero To Hero” on mõeldud innustama ja motiveerima kõiki, kuid eriti just õpilasi ja tudengeid enda elutee kujundamisel.

Üritusele on oodatud seega oodatud kõik noored, tudengid, iduettevõtjad, traditsioonilised ettevõtted, akadeemikud, meedia ja erinevad kogukonnad, kes soovivad veeta unustamatult inspireeriva ja kasumliku päeva.

Kogu programmiga saab tutvuda siin.

OSTA PILET SIIT
Kui soovite enda koolile grupipileteid, võtke palun meiega ühendust: tickets@startupday.ee

Saame koostada teie koolile koondarve piletite tellimiseks.

***

Oleme loonud ka spetsiaalselt teile sooduskoodi, millega pääseb üritusele Early Bird hinnaga. Kasutades koodi “teacher0fHeroes” on pilet 30€ odavam, kuid seda vaid kuni 31.10.2017!

Sooduskood: teacher0fHeroes