Akadeemiline kalender

Akadeemiline kalender 2018-2019

Akadeemiline kalender on õppetegevuse ja õppetöö korraldust puudutavate oluliste tähtaegade ja tähtpäevade kalender.

Akadeemilises kalendris määratakse

  • õppeaasta algus ja lõpp
  • õppeainete deklareerimise tähtajad
  • VÕTA taotluste tähtajad
  • lõputööde esitamise, eelkaitsmiste ja kaitsmiste tähtajad
  • eksami- ja järelsessioonid
  • iseseisvate tööde nädalad
  • õppekava arendust ja õppetöö korraldust puudutavad tähtajad
  • olulisemad üliõpilaselu puudutavad tähtpäevad

2019/2020 õppeaasta täieliku akadeemilise kalendri leiad ÕIS-ist üldiste dokumentide alt