Ärijuhtimine

ÄRIJUHTIMINE

Business Management

Бизнес-менеджмент

Õppe kestus: 3 aastat, 180 EAP

Õppemaks: 2400 €/a

 

Ärijuhtimise rakenduskõrgharidusõpe pakub põhjalikke teoreetilisi ja praktilisi teadmisi ärijuhtimisest ja majandusest, võimaldades programmi läbinul edukalt töötada spetsialistina, juhina või ettevõtjana, kes on võimeline lahendama organisatsiooni ees seisvaid majandusprobleeme. Samuti loob rakenduskõrgharidusõpe tugeva baasi õpingute jätkamiseks magistriõppes.

Eriline tähelepanu õppekavas on neil õppeainegruppidel, mis kindlustavad teadmised ärijuhtimise klassikalistest komponentidest: organisatsioonide juhtimisest, turunduse juhtimisest ja majandusarvestusest ning finantsjuhtimisest. Sellise ettevalmistusega spetsialisti vajab iga organisatsioon, sõltumata tegevusalast ning sõltumata sellest, kas tegu on erafirmaga, riigi- või omavalitsusasutusega. Rakendust on võimalik leida nii üldjuhtimise, finantsjuhtimise kui turunduse valdkonnas.

Programmi läbinu tegevushaaret võimaldavad laiendada spetsialiseerumissuunad õppekavas: kultuurijuhtimine ja turismijuhtimine. Soovi korral on võimalik valida üks nendest.

Õppekavale lisab kaasaegsust ja vastavust aja nõuetele IKT-d õpetavate ainete suur osakaal ja IKT võimaluste kasutamine enamiku ainete õpetamisel.

 

  • Põhjalikud teadmised ärijuhtimise klassikalistest komponentidest: organisatsioonide juhtimisest, turundusest, rahandusest
  • Oskus analüüsida mikro- ja makroökonoomiliste protsesside mõju ettevõttele ning Eesti ja Euroopa Liidu ärikeskkonda
  • Soovi korral  võimalik saada süvendatud teadmised kultuuri- või turismijuhtimises
  • Meil omandatud kompetentsidega spetsialisti vajab iga organisatsioon, sõltumata tegevusalast ja sellest, kas tegu on era-, riigi- või omavalitsusasutusega: kõikjal vajatakse töötajaid juhtimise, rahanduse ja turunduse alal
  • Tugev baas magistriõppes jätkamiseks

Õppetöö eesti ja vene keeles õhtusel ajal, inglise keeles päeval