Ärijuhtimine

ÄRIJUHTIMINE

Business Management

Бизнес-менеджмент

Õppe kestus: 3 aastat, 180 EAP

Õppemaks: 2400 €/a

 

Rakenduskõrgharidusõpe pakub põhjalikke teoreetilisi ja praktilisi teadmisi ärijuhtimisest ja majandusest, võimaldades programmi läbinul edukalt töötada nii spetsialistina kui juhina, olles võimeline lahendama organisatsioonide ees seisvaid majandusprobleeme. Samuti loob rakenduskõrgharidusõpe tugeva baasi õpingute jätkamiseks magistriõppes.

Meie õppekavadega antakse laiapõhjaline alus majandus- ja äriprotsesside mõistmiseks, mis võimaldab tegutseda nii ettevõtjana kui töövõtjana, erialaspetsialisti või juhi rollis. Eriline tähelepanu õppekavades on neil õppeainegruppidel, mis kindlustavad teadmised ärijuhtimise klassikalistest komponentidest: organisatsioonide juhtimisest, turunduse juhtimisest ja majandusarvestusest ning finantsjuhtimisest. Sellise ettevalmistusega spetsialisti vajab iga organisatsioon, sõltumata tegevusalast ning sõltumata sellest, kas tegu on erafirmaga, riigi- või omavalitsusasutusega. Rakendust on võimalik leida nii üldjuhtimise, finantsjuhtimise kui turunduse valdkonnas.

Programmi läbinu tegevushaaret ettevõtjana või spetsialistina võimaldavad laiendada meie poolt pakutavad valikusuunad õppekavades: kultuurijuhtimine ja turismijuhtimine rakenduskõrgharidusõppes ning ökoloogiline ettevõtlus ja Euroopa Liidu ettevõtlus magistriõppes. Selliste kaasajale iseloomulike suundade arendamine meie õppetöös on võimalik, kasutades meie kõrgkooli teaduskondade koostöö sünergilist efekti.

 

  • Põhjalikud teadmised ärijuhtimise klassikalistest komponentidest: organisatsioonide juhtimisest, turundusest, rahandusest
  • Oskus analüüsida mikro- ja makroökonoomiliste protsesside mõju ettevõttele ning Eesti ja Euroopa Liidu ärikeskkonda
  • Soovi korral  võimalik saada süvendatud teadmised kultuuri- või turismijuhtimises
  • Meil omandatud kompetentsidega spetsialisti vajab iga organisatsioon, sõltumata tegevusalast ja sellest, kas tegu on era-, riigi- või omavalitsusasutusega: kõikjal vajatakse töötajaid juhtimise, rahanduse ja turunduse alal
  • Tugev baas magistriõppes jätkamiseks

Õppetöö eesti ja vene keeles õhtusel ajal, inglise keeles päeval