Graduates and theses

Graduates and theses – HERE

Graduation year:

Faculty:

Search by name:

 • Abara, Ikechukwu Charles Jnr
  (2018)
  Magistritöö.

  Branding and its impact in the success of retail business (A Case Study Inditex/Zara, a Spanish Retail Clothing Company)

  Bränding ja selle mõju jaekaubandusele (Hispaania riiete jaemüügifirma Inditex/Zara näitel)

 • Abdullaev, Shakhzod
  (2018)
  Diplomitöö.

  Развитие туристической инфраструктуры в Узбекистан

  Uzbekistanis turismiprojekti arendamine

  Development of Tourism Infrastrukture in Uzbekistan

 • Adamovich, Polina
  (2018)
  Diplomitöö.

  Дизайн интерьера частного дома

  Eramu sisekujundusprojekt

  Private House Interior Design

 • Adebambo, Isaac Oluwatobi
  (2018)
  Magistritöö.

  Advancement of small-scale enterprises and their input to the economic growth of Nigeria

  Väikeettevõtete eelised ja nende panus Nigeeria majanduskasvu

 • Adejumo, Adenike Rebecca
  (2017)
  Magistritöö.

  Environmental Impacts of Oil and Gas Exploitation in Niger Delta Region of Nigeria

  Nafta ja gaasi tootmise mõju keskkonnale Nigeerias Nigeri Delta regioonis

 • Adejumo, Adeyinka Emmanuel
  (2018)
  Diplomitöö.

  The effect of conflict management on employee performance

  Konfliktiohjamise mõju töötaja tulemuslikkusele

 • Adeleke, Adetunji Ibrahim
  (2018)
  Magistritöö.

  Effect of Environmental Challenges on the performance of small and medium scale business in Kaduna State

  Keskkonnaprobleemide mõju väike- ja keskmise suurusega ettevõtlusele Kaduna osariigis

 • Ademilua, Tolulope Emmanuel
  (2017)
  Magistritöö.

  Knowledge Economy in Nigeria

  Teadmusmajandus Nigeerias

 • Adeoba, Paul Adekunle
  (2018)
  Magistritöö.

  Factors Affecting Downstream Petroleum Products in Nigeria

  Õlitootmist ja tooteid mõjutavad tegurid Nigeerias

 • Adigun, Blessing Mayowa
  (2018)
  Diplomitöö.

  Small&Medium Scale Enterprises in Nigeria: Problems and Prospect

  Väike- ja keskmise suurusega ettevõtted Nigeerias: probleemid ja väljavaated

 • Afanasjeva, Alina
  (2017)
  Diplomitöö.

  Частный дом в Виймси

  Eramaja Viimsis

  Private house in Viimsi

 • Afanasjeva, Jelizaveta
  (2017)
  Diplomitöö.

  Сравнительный анализ розничной торговой сети в Эстонии и России на базе элементов мерчендайзинга

  Jaekaubandusvõrgu võrdlev analüüs Eestis ja Venemaal turunduselementide põhjal

  Comparative survey of retail network in Estonia and Russia basing on elements of merchandising

 • Afeni, Temitope Olukayode
  (2018)
  Magistritöö.

  Org. Culture of the enterprise (Coca-Cola)

  Ettevõtte organisatsiooniline kultuur, Coca-Cola näitel

 • Ahmad, Kausar
  (2018)
  Magistritöö.

  Impact of e-business and Digital Marketing in Bangladesh

  E-äri ja digitaalse marketingi mõju Bangladeshis

 • Ahmed, Ayuba Ngajo
  (2018)
  Diplomitöö.

  Implementation Process of Agricultural Waste Management System in Yobe State, Nigeria

  Jäätmekorralduse süsteemi rakendamine põllumajanduses Yobe osariigis, Nigeerias

  Implementation Process of Agricultural Waste Management System in Yobe State, Nigeria

   

 • Ahmed, Hasan Tanjil
  (2018)
  Magistritöö.

  Banking system of Bangladesh: special reference to Public Bank Limited

  Bangladeshi pangandussüsteem panga Public Bank Limited näitel

 • Aileru, Akeem Olajide
  (2018)
  Magistritöö.

  Black gold: impact in global dimension

  Must kuld: globaalne mõju

 • Ainlo, Rando
  (2017)
  Diplomitöö.

  Terminite mitmetitõlgendavuse analüüs tehnilistes tekstides

  Analyzing Translation of Ambiguous Terms in Technical Texts

 • Ajayi, Adedolapo Adefowope
  (2018)
  Magistritöö.

  The transformation of the global labor force market in terms of globalization

  Globaalse tööturu ümberkujunemine üleilmastumise mõistetes

 • Ajayi, Ayodele Joseph
  (2018)
  Magistritöö.

  Long-Term Eutrophication Concentration Trend in Tallinn Bay

  Pikaajalise eutrofeerumise trendid Tallinna lahes

   

 • Ajayi, Opeyemi Michael
  (2018)
  Magistritöö.

  Economic perspectives of the waste management practices in third world countries – case study of Nigeria. Possible lessons from Namibia

  Kolmanda maailma prügimajanduse juhtimise majanduslikest perspektiividest Nigeeria näitel. Võimalikud õppetunnid Namiibiast

 • Akanbi, Mathew Olatunji
  (2017)
  Magistritöö.

  Soil and water purification treatment after oil spill in Bayelsa state, Nigeria

  Pinnase ja vee puhastamine kohtlemist pärast naftareostust Bayelsa riik, Nigeerias

 • Akimov, Alexander
  (2018)
  Magistritöö.

  Специфика организации работы с персоналом в сетевом ресторанном бизнесе на примере Bar-bufee „Nikolay“

  Organisatsiooni töö eripära personali juhtimises restoranide keti äris Bar-buffeet „Nikolai“

  Specifics of the organization of work with personnel in network restaurant business on the example of Bar-buffee „Nikolay“

   

 • Akindele, Sodiq Akinwanwa
  (2018)
  Magistritöö.

  Quality management questions on the example of the enterprise

  Kvaliteedijuhtimise küsimused ettevõtte näitel

 • Akiode, Yusuf Oladimeji
  (2018)
  Magistritöö.

  Impact of branding and packaging on consumer’s patronage

  Kaubamärgi ja pakendi mõju klientuurile

 • Akolemobasi, Sekinat Adeola
  (2018)
  Magistritöö.

  Effect of population growth and energy consumption on economic growth of Nigeria

  Rahvastikubuumi ja energiatarbe mõju Nigeeria majanduskasvule

 • Akpabio, Ubong James
  (2017)
  Magistritöö.

  Effect of environmental awareness on utilization of forest resources in Etung Cross River State Nigeria

  Keskkonnateadlikkuse mõju metsressursside kasutamisele Etung Cross River osariigis Nigeerias

 • Akpelu, Uchechukwu Reginald
  (2018)
  Diplomitöö.

  Air Pollution in Nigeria (Case Study of Air Pollution in Niger delta/ Lagos State)

  Õhusaaste Nigeerias (Niger delta / Lagos state näitel)

 • Aladesae, Kayode Adeyemi
  (2017)
  Magistritöö.

  Describing and comparing SO2 and NO2 weekly trend of Estonia ambient air in the warmest and the coldest month of the year 2016

  Kõige soojema ja kõige külmema kuu SO2 ja NO2 kontsentratsioonide nädalane käik Eestis 2016. aastal

 • Alborova, Bela
  (2017)
  Diplomitöö.

  Brexit в контексте миграционных проблем Великобритании

  Brexit Suurbritannias migratsiooni probleemide kontekstis

  Brexit: the Role of the UK Migration in the EU Referendum

 • Alborova, Laina
  (2018)
  Magistritöö.

  Meditsiinitöötajate tööelu kvaliteet perearstikeskuse näitel

  Quality of the Working Life for The Medical Staff on the Example of the Family Medical Centre

  Оценка качества трудовой жизни медицинских работников на примере центра семейных врачей

 • Aleksejeva, Tatjana
  (2017)
  Diplomitöö.

  Морской бриз

  Merebriis

  Sea breeze

 • Alo, Olumide Oriyomi
  (2018)
  Diplomitöö.

  Отношения между Россией и Балтийскими странами

  Venemaa ja Balti Riikide vahelised suhted

  The Russian-Baltic Relations

 • Altuhhov, Jevgeni
  (2018)
  Diplomitöö.

  Предпринимательство в сфере недвижимости в Ида-Вирумаа

  Ettevõtlus Ida-Virumaa kinnisvarasfääris

  Enterpreneurship in the Area of Real Estate in Ida-Virumaa

 • Amadi, Emmanuel Onyekachi
  (2018)
  Magistritöö.

  The Role of Auditing in Small Business Scale Performance

  Auditeerimise roll väikeettevõtte tulemuslikkuses

 • Antonova, Anastassia
  (2018)
  Diplomitöö.

  Küberjulgeolek rahvusvahelistes suhetes

  Cybersecurity in International Relations

 • Arrey Akem, Nikanol
  (2018)
  Diplomitöö.

  The Dynamic of Concentration of Birch and Alder Pollen for Tallinn, Tartu, Pärnu and Jõhvi (2014-2017)

  Kase ja lepa õietolmu dünaamika Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Jõhvis (2014-2017)

 • Artamonov, Igor
  (2017)
  Magistritöö.

  Переработка твердых коммунальных и промышленных отходов в рамках экологической программы России по Тульской области

  Tahkete olme- ja tööstusjäätmete käitlemine Tuula oblastis Venemaal keskkonnaprogrammi raames

  Treatment of solid municipal and industrial waste within the framework of environmental programme in Tula region, Russia

 • Aru, Terje
  (2018)
  Magistritöö.

  Organisatsiooni ja juhtimise arendamise vajadus erinevates organisatsioonitüüpides Holding Global Insulator Group Venemaa, Ukraina ja Eesti ettevõtete näitel

  The necessity of developing organisation and management in different types of organisational cultures on the example of the Russian, Ukrainian, and Estonian companies belonging to the Holding Global Insulator Group

 • Asuquo, Oliver Edwin
  (2018)
  Diplomitöö.

  Effects and Causes of Tropical Deforestation Taking into Accounts the Belief and Perceptions of the People in Nigeria

  Troopilise metsatustumise mõju ja põhjused Nigeeria elanike uskumusi ja arusaamu arvestades

 • Atedhor, Peter Ajokpaoghene
  (2018)
  Magistritöö.

  Evaluation of competitiveness of national companies in international market (case study of Samsung Electronics CO., LTD)

  Rahvuslike kompaniide hindamine rahvusvahelisel turul (Samsung Electronics CO LTD juhtumiuuring)

 • Atunde, Olasunkanmi David
  (2018)
  Magistritöö.

  Healthy Environment for Healthy People: taking Care of the Environment is Taking Care of Ourselves

  Tervislik keskkond tervetele inimestele: hoolides keskkonnatervisest hoolitseme iseenda eest

 • Avetisjan, Artur
  (2017)
  Diplomitöö.

  Разработка и применение маркетингового исследования для предприятия рынка языковых услуг

  Turundusuuringu väljatöötamine ja rakendamine keeleteenuste turu ettevõtte jaoks

  Elaboration and application of a marketing survey for companies operating in the market of linguistic services

 • Avetisyan, Artur
  (2017)
  Magistritöö.

  Феномен существования непризнанных государств

  Tunnustamata riikide eksistentsi fenomen

  The Phenomenon of Existence of Unrecognized States

 • Banemeck, Luc Parfait
  (2018)
  Magistritöö.

  Quality Management of a Company Example of Taxify

  Ettevõtte kvaliteedijuhtimine Taxify OÜ näitel

 • Batšinskaja, Jelisaveta
  (2018)
  Diplomitöö.

  Анализ организации деятельности на предприятии LEHEPUNKT OÜ

  Ettevõtte Lehepunkt OÜ tegevusprotsessi korraldamise analüüs

  Analysis of Organisation of Activities of Enterprise Lehepunkt OÜ

   

 • Bello, Oshoke
  (2018)
  Magistritöö.

  Sustainable development and environmental security in Nigeria

  Säästev areng ja keskkonnajulgeolek Nigeerias

 • Belous, Viktoria
  (2018)
  Diplomitöö.

  Перспективы развития туристической фирмы в Эстонии (бизнес-план)

  Reisiettevõtte arendamise perspektiivid Eestis äriplaani näitel

  Prospects for the Development of a Travel Company in Estonia on the Example of a Business Plan

 • Bengue Bogne, Rene Prudence
  (2018)
  Magistritöö.

  Децентрализованное управление лесами в Камеруне, пример: коммунальный лес Молунду

  Kameruni metsamajanduse detsentraliseeritud juhtimine Molundu kommunaalmetsa näitel

  Decentralized Forest Management in Cameroon: the Case of Molundu communal Forest

 • Ber, Rene
  (2018)
  Diplomitöö.

  Toitlustamine – reisielamuse mõjutaja

  Food Service – Journeys Influencer

 • Beugre, Leandre Archange
  (2018)
  Magistritöö.

  Problems and solutions for economic growth of sub-Saharan countries: the case of Ivory coast

  Sahaara-aluse riikide majanduskasvu probleemid ja lahendused Elevandiluu ranniku näitel

 • Bisiriyu, Kazeem Olawale
  (2018)
  Magistritöö.

  The economic effectiveness of international companies on the market of host countries: case study on Nestle material

  Rahvusvaheliste ettevõtete majanduslik efektiivsus tegevuskoha riikides Nestle materjali näitel

 • Biziulina, Viktoriia
  (2017)
  Diplomitöö.

  Комментированный перевод интернет-статей на тему искусственного интеллекта

  Veebiartiklite kommenteeriv tõlge tehisintellekti teemal

  Commented Translation of the Internet Articles on Artificial Intelligence

 • Boateng, Charles
  (2018)
  Magistritöö.

  Integration and sustainable communities. Migration and demography and how changes in demography change policies

  Lõimumine ja jätkusuutlikud kogukonnad. Ränne, demograafia ja kuidas muutused rahvastikus mõjutavad poliitikat

 • Borisevich, Petr
  (2018)
  Magistritöö.

  Проблемы и перспективы использования возобновляемых источников энергии на примере Дании

  Energia taastuvallikate kasutamise probleemid ja perspektiivid Taani näitel

  Problems and perspectives of use of the renewable energy sources after the example of Denmark

 • Borodin, Mihhail
  (2017)
  Diplomitöö.

  Комментированный перевод интернет-статей на тему применения гипноза для изменения болевых ощущений

  Interneti artikli kommenteeritud tõlge hüpnoosi kasutamisest, et valu tundmust muuta

  Commented Translation of the Internet Articles on the Use of Hypnosis for Changing the Feeling of Pain

 • Budarina, Anastassia
  (2018)
  Diplomitöö.

  Туристический Таллинн

  Turismilinn Tallinn

  Tourist Tallinn

 • Bukharbayeva, Aiman
  (2018)
  Magistritöö.

  Развитие экологического состояния озера Балхаш и возможности его улучшения

  Balhaši järve ökoloogilise seisundi areng ja selle parendamise võimalused

  Development of the Ecological State of Lake Balhash and Possibilities for its Improvement

 • Cheuwa, Ngong Mikael Gael
  (2018)
  Magistritöö.

  Changes in the Closeness of Crowns of Coniferous Trees and the Trampling of the Soil in the Nõmme-Mustamäe Landscape Reserve in Comparison with 2006

  Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala okaspuude puu võrade tiheduse ja tallatud pinnase võrdlus 2006. aasta andmetega

 • Chyzhov, Vitalii
  (2017)
  Magistritöö.

  Проблемы и перспективы развития государственного телевидения в Эстонии

  Rahvusliku televisiooni kitsaskohad ja perspektiivid Eestis

  Problems and prospects for the development of State television in Estonia

 • Dada, Samuel Oluwagbemiga
  (2017)
  Magistritöö.

  The effect of price and price changes on the sales of consumer goods (Case study Mr Biggs)

  Hindade ja hindade muutuse mõju tarbekaupade müügile (Mr Biggs juhtumiuuring)

 • Demchenko, Olena
  (2017)
  Diplomitöö.

  Современная одежда с элементами барокко

  Kaasaegne riietus baroki-aegsete elementidega

  The contemporary clothes with baroque elements

 • Derbina, Anastasiia
  (2017)
  Diplomitöö.

  Образовательная миграция в Эстонию

  Haridusmigratsioon Eestisse

  Educational Migration to Estonia

 • Djoufang, Ghislain Nganseu
  (2017)
  Magistritöö.

  Wastewater treatment processes: purification performance of a constructed wetland in Yaoundé (Camps SIC Biyem-assi wastewater treatment plant), Cameroon

  Heitvee puhastamise võimalused: puhastamiskatsetused kunstlikult loodud märgalal Yaunde’es (Biem-assi veepuhastusjaam) Kamerunis

 • Djukova, Jaanika
  (2017)
  Diplomitöö.

  Проблемы реформирования ООН

  ÜRO reformimise probleemid

  The Problems of United Nations Reforming

 • Dmitrijeva, Jekaterina
  (2018)
  Diplomitöö.

  Природные достопримечательности Эстонии

  Eesti looduslikud vaatamisväärtused

  Natural Attractions of Estonia

   

 • Dobrõnin, Viktor
  (2017)
  Diplomitöö.

  Управление отделом логистики и складом производственного предприятия в условиях недостатка ресурсов

  Tootmisettevõtte logistikaosakonna ja lao juhtimine ressursside puudulikkuse tingimustes

  Logistics department and warehouse management in manufacturing company in condition of the lack of resources

 • Durotoye, Isaac Adeyemo
  (2018)
  Magistritöö.

  International money transfer revius (case study mobile money in Africa)

  Ülevaade rahvusvahelisest rahaülekandest Aafrika mobiilse raha näitel

 • Džavadov, Džamil
  (2018)
  Diplomitöö.

  Дизайн интерьера дома престарелых

  Hooldekodu sisekujundusprojekt

  Nursing Home Interior Design

 • Ebikoro, Timipere Tina
  (2017)
  Magistritöö.

  Waste management issues and solutions in Nigeria, Port Harcourt

  Jäätmekäitluse küsimused ja lahendused Nigeerias Port Harcourti

 • Edache, Ene Rose
  (2018)
  Magistritöö.

  Unilever’s innovation strategy and its impact on African development

  Unilever’i innovatsioonistrateegia ja selle mõju Aafrika arengule

 • Edokpa, Joshua Osesonaga
  (2018)
  Magistritöö.

  Environmental degradation and sustainable economic development: Niger delta as the case study

  Keskkonna halvenemine ja majanduse jätkusuutlik areng Nigeerias: Nigeri delta juhtumiuuring

 • Ejaz, Zuneeq
  (2018)
  Magistritöö.

  Waste Management and Waste-to-Energy in Pakistan

  Jäätmekäitlus ja energeetilist väärtust omavad jäätmed Pakistanis

 • Eka, Bridget Mbekwa
  (2018)
  Magistritöö.

  The impact of different digital marketing channels on consumer behavior. Case study: women clothing

  Erinevate digitaalse turunduse kanalite mõju tarbijakäitumisele naiste rõivaste näitel

 • Enoma, Osaretin Samuel
  (2018)
  Magistritöö.

  Business management in the creation of the firm in buying and selling of electrical materials with installation and maintenance

  Ärijuhtimine elektrimaterjalide ostmise-müümisega tegeleva firma loomisel

 • Enyioha, Kingsley Ifeanyi Ndubuisi
  (2018)
  Magistritöö.

  Overview: Nigeria-EU Bilateral Trade

  Ülevaade: Nigeeria – EL kahepoolne kaubandus

 • Erm, Inga
  (2018)
  Diplomitöö.

  Muhumaa talumaja sisearhitektuurne projekt

  Interior architectural project of Muhumaa farmhouse

 • Ezuruike, Ignatius Chijioke
  (2017)
  Magistritöö.

  Mangroves in Nigeria’s Niger delta region

  Mangroovid Nigeerias Nigeri jõe deltas

 • Facus, Yusuf Olawale
  (2018)
  Magistritöö.

  The role of commercial banks in the economic development

  Kommertspankade roll majanduse arengus

 • Falade, Mokunfayo Modupe
  (2018)
  Magistritöö.

  The effects of globalization on the economic growth and development of developing countries: a case study of Nigeria

  Üleilmastumise mõju arengumaade majanduskasvule ja edenemisele Nigeeria näitel

 • Farore, Sunday Ayodele
  (2018)
  Magistritöö.

  Impact of performance appraisal on emoloyee’s commitment in the Nigerian baanking industry (A case study of United Bank for Africa PLC, Ilorin

  Tulemuslikkuse hindamise mõju töötajate pühendumusele Nigeeria pangandussektoris (United Bank of Africa PLC, Ilorin juhtumiuuring)

 • Fasipe, Samuel Oluwatobi
  (2018)
  Magistritöö.

  Evaluation of competitiveness and pecularities of competitive relations on the global automobile market (Case study of Toyota Motor Corporation)

  Konkurentsivõime hinnang ja võistlussuhete eripära globaalsel autoturul ettevõtte Toyota Motor Corporation näitel

 • Fits, Jelena
  (2018)
  Magistritöö.

  Способы повышения конкурентоспособности гостиницы

  Hotelli konkurentsivõime tõstmise viisid

  Ways of Increasing the Hotel’s Competitivenes

 • Fjodorov, Igor
  (2017)
  Magistritöö.

  Проблемы рынка недвижимости в Эстонии

  Kinnisvaraturu probleemid Eestis

  Problems of the Estonian real estate market

 • Fjodorov, Leonti
  (2018)
  Diplomitöö.

  Внедрение механизма контроля качества по стандартам ISO для процесса интеграции продукта MTS от SPORTRADAR

  Kvaliteedikontrolli mehhanismi rakendamine vastavalt ISO standartitele MTS toote integreerimiseks Sportradarilt

  Implementation of Quality Control Mechanism in Accordance With ISO Standards for the Process of Integration of MTS Product From Sportradar

 • Flee, James Tambamusa
  (2018)
  Magistritöö.

  Evaluating the impact of organisational culture and employee job performance on the socio-economic development of Sierra Leone

  Organisatsioonikultuuri ja töötaja töö tulemuslikkuse mõju hindamine Sierra Leone sotsiaal-majanduslikule arengule

 • Folarin, Samuel Olumide
  (2018)
  Magistritöö.

  Assessing the Environmental Impact of Fish Farm on the Tagalaht Bay, Northern Baltic sea

  Kalakasvatuse keskkonnamõju hinnang Tagalahes, Baltimere põhjaosas

 • Ganzhyna, Yelyzaveta
  (2018)
  Magistritöö.

  Микрозагрязнители в сточных водах и технология их улавливания

  Mikrosaasteained reovees ja nende eraldamise tehnoloogia

  Microcontaminants in wastewaters and the technology of their capture

 • Ganzik, Natalja
  (2018)
  Diplomitöö.

  Комментированный перевод интернет-статей на тему «Переводчики-фрилансеры»

  Vabakutseliste tõlkijate teemaliste veebipõhiste artiklite kommenteeritud tõlge

  Commented Translation of Internet Articles on Freelance Translators

 • Gasanov, Emil
  (2018)
  Diplomitöö.

  Вступление стран Балтии в Европейский Союз

  Balti riikide astumine Euroopa Liitu

  Accession of the Baltic States to the European Union

 • Gbede, Isaac Oyefemi
  (2018)
  Magistritöö.

  Effect of oil spillage on agriculture. Case study Ilaje local government area of Ondo state, Nigeria

  Naftareostuse mõju põllumajandusele Nigeerias, Ilajes, Ondo osariigis

 • Glinjanski, Anneli
  (2017)
  Diplomitöö.

  Silueta recta

 • Gluhhova, Jelena
  (2018)
  Magistritöö.

  Uuring Eesti töötukassa tegevusest tööturul

  Исследование деятельности Эстонской кассы по безработице на рынке труда

  Inquiry into the activity of Estonian Unemployment Fund in labour market

 • Gordon, Igor
  (2018)
  Magistritöö.

  Применение концепции маркетинга отношений в некоммерческих организациях, работающих в области ВИЧ/СПИД в странах Восточной Европы и Центральной Азии

  Suhteturunduse kontseptsiooni kasutamine HIV/AIDS-i valdkonna mittetulundusorganisatsioonides Ida-Euroopa ja Kesk-Aasia riikides

  Use of the concept of relationship marketing in non-commercial organizations working in the area of HIV/AIDS in the countries of Eastern Europe and Central Asia

 • Gorodkova, Diana
  (2018)
  Diplomitöö.

  Роль музея в Эстонии в XXI веке

  Muuseumi roll Eestis 21.sajandil

  The Role of the Museum in Estonia in the 21st Century

 • Grigorjan, Izabella
  (2018)
  Diplomitöö.

  Проблема урегулирования кипрского конфликта

  Küprose konflikti lahendamise probleem

  The Problem of the Cyprus Conflict Resolution

 • Grudkina, Viktoria
  (2017)
  Diplomitöö.

  Напочвенные лишайники сосновых лесов города Таллина

  Maapinnasamblikud Tallinna männimetsades

  Epigeic lichens in pine forests of Tallinn

 • Hallik, Argo
  (2018)
  Magistritöö.

  Kulude kokkuhoid ja jätkusuutlik juhtimine ministeeriumide kolimise näitel

  Cost Saving and Sustainable Management After the Example of Moving of Ministries

 • Hanson-Olarewaju, Abidemi Ajimat
  (2018)
  Magistritöö.

  Electronic Banking and the challenges in the Nigerian business environment

  Elektrooniline pangandus ja Nigeeria ärikeskkonna raskused

 • Hiong Bessima, Isaac
  (2018)
  Magistritöö.

  Особенности внешней торговли Камеруна на современном этапе

  Kameruni väliskaubanduse eripärad käesoleval etapil

  Features of Foreign Trade in Cameroon Today

 • Horbenko, Alisa
  (2018)
  Magistritöö.

  Эффективность инноваций в Эстонии

  Innovatsiooni efektiivsus Eestis

  Efficiency of Innovation in Estonia

 • Hozjainova, Anastassia
  (2017)
  Diplomitöö.

  Комментированный перевод интернет-статьи о влиянии насилия в электронных СМИ на пользователей

  Veebiartikli kommenteeritud tõlge massimeedia vägivalla mõjust

  Commented Translation of the Internet Article on the Impact of Electronic Media Violemce

 • Hutak, Viktoriia
  (2017)
  Magistritöö.

  Организация дистанционного обучения

  Distantsõppe korraldamine

  Organizing digital teaching

 • Ibrahim, Saifullah
  (2018)
  Magistritöö.

  Establishment of Air Monitoring System in Kaduna State according to the European Union Directives

  Euroopa Liidu direktiivile vastava atmosfääriõhu seiresüsteemi paigaldamine Kaduna Osariigis

 • Igba, Uwareme Lucky
  (2017)
  Magistritöö.

  Development and functions of package in the marketing of consumer products

  Pakendamise funktsioonid ja arendamine tarbekaupade turunduses

 • Ijadunola, Bilikisu Ajoke
  (2018)
  Diplomitöö.

  Overview: tax structure and economic devekopment in Nigeria

  Ülevaade: maksustruktuur ja majandusareng Nigeerias

 • Ijeh, Stephen Chukwuemeka
  (2018)
  Magistritöö.

  The impact of corporate social responsibility on the corporate image

  Ettevõtte sotsiaalse vastutustundlikkuse mõju ettevõtte kuvandile

 • Ilelaboye, Toheeb Abiola
  (2018)
  Magistritöö.

  Overview: Urban Recycling and Solid Waste Management (swm) in Nigeria

  Ülevaade:Olmejäätmete kogumine ja käitlemine tiheasustusaladel Nigeerias

 • Irojiuwa, Caleb Okwuchukwu
  (2018)
  Magistritöö.

  The effects of motivation and job satisfication on small and medium enterprises in business organisation

  Motivatsiooni ja tööga rahulolu mõju väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele ärinduses

 • Ishola, Rotimi
  (2018)
  Magistritöö.

  Marine Spatial Planning in the Baltic Sea

  Balti mere ruumiline planeerimine

 • Islam, Shafikul
  (2018)
  Magistritöö.

  Tourism Problems and Prospects of Bangladesh

  Turismi probleemid ja väljavaated Bangladeshis

 • Ispravnikova, Viktoria
  (2017)
  Diplomitöö.

  Динамика загрязнения атмосферного воздуха в портах Мийдуранна и Мууга

  Õhusaaste dünaamika Miiduranna ja Muuga sadamates

  Air Pollution Dynamics in Muuga Harbour and Port of Miiduranna

 • Jagitš, Kristina
  (2018)
  Diplomitöö.

  Ранчо

  Rantšo

  The Ranch

 • Jaiyeola, Emmanuel Oshobugie
  (2018)
  Magistritöö.

  Behavioral attitude towards human capital and its impact on business development in developing and under-developed countries

  Käitumuslik hoiak inimkapitalile ja selle mõju äri arengule arenenud ja arengumaades

 • Jalloh, Alhassan
  (2017)
  Magistritöö.

  Challenges to sustainable development and environmental protection in Sierra Leone

  Säästva arengu ja keskkonnakaitse väljakutsed Sierra Leones

 • Janson, Elvina
  (2018)
  Magistritöö.

  Kliimamõju infektsioonhaigustele

  The Impact of Climate on Infectious Diseases

  Влияние климата на инфекционные болезни

 • Järvela, Janar
  (2017)
  Diplomitöö.

  Keskkonnahäiringud Muuga tööstuspiirkonnast

  Environmental nuisances in Muuga industrial area

 • Järvele, Janar
  (2018)
  Diplomitöö.

  Keskkonnahäiringud Muuga tööstuspiirkonnast

 • Jekimtseva, Viktoria
  (2018)
  Diplomitöö.

  Ökoturism maailmas

  Ecotourism in the World

 • Jemelin, Robert
  (2018)
  Diplomitöö.

  Влияние мирового фондового рынка на Балтийскую фондовую биржу

  Maailma aktsiaturu mõju Baltimaade börsile

  The Influence of the World Stock Market on the Baltic Stock Exchanges

 • Jürimäe, Sigrid
  (2017)
  Diplomitöö.

  Eramu Viinistus – sisearhitektuurne projekt

  Private house in Viinistu – interior architecture project

 • Kaduna, Innocent Auta
  (2018)
  Magistritöö.

  Impact of financial sector reforms on the performance of banks in Nigeria

  Rahandussektori reformide mõju pankade kasumlikkusele Nigeerias

 • Kamara, Joseph Snellson
  (2018)
  Magistritöö.

  Impact of microfinance on poverty reduction in Sierra Leone

  Mikrorahastuse mõju vaesuse leevendamisele Sierra Leones

 • Kangur, Kerto
  (2018)
  Magistritöö.

  Maksusüsteem ja selle muudatuste mõju majandusele Eestis

  Analysis of the Impact of Estonian Tax System and its Alterations on the Economy

 • Kannikainen, Olesja
  (2018)
  Diplomitöö.

  Политика Финляндии в сфере миграции

  Soome migratsioonipoliitika

  The Migration Policy of Finland

 • Kauber, Pille
  (2018)
  Magistritöö.

  Teeninduskultuuri loomise lähtekohad TS Laevad OÜ näitel

  The standpoints of creation of service culture on the example of TS Laevad

 • Keronen, Diana
  (2017)
  Diplomitöö.

  Sakura

 • Khumonen, Anna-Mariya
  (2018)
  Diplomitöö.

  Комментированный перевод интернет-статей на тему влияния социальных сетей на подростков

  Sotsiaalsete võrgustike mõju noorukitele käsitlevate veebipõhiste artiklite kommenteeritud tõlge

  Commented Translation of Internet Articles on How Using Social Media Affects Teenagers

 • Kivi, Sten-Reijo
  (2017)
  Magistritöö.

  Discgolfi mõju maastikule Pirita ja Nõmme discgolfi pargi näitel

  The environmental impact of disc golf on the landscape through Nõmme – and Pirita disc golf park example

 • Kjaulakis, Natalja
  (2017)
  Diplomitöö.

  Перспектива развития предприятия на рынке недвижимости на примере OÜ KJAULA

  Ettevõtte arenguperspektiivid kinnisvaraturul OÜ KJAULA näitel

  Perspectives of development of a company in the property market after example of OÜ KJAULA

 • Klevakina, Elizaveta
  (2017)
  Diplomitöö.

  Комментированный перевод интернет-статьи «Рынок иcкусства»

  Kommenteeritud tõlge veebiartiklist „Kunstiturg“

  Commented Translation of the Internet Article „Art Market”

 • Konjuhova, Svetlana
  (2018)
  Diplomitöö.

  Социальная сеть INSTAGRAM как способ продвижения интернет-магазина фирмы NANA OÜ

  Instagrammi sotsiaalvõrgustik, kui NANA OÜ internetikaupluse edendamise võimalus

  Instagram Social Network as a Means of Promotion of NANA OÜ Online Store

 • Konsap, Kristo
  (2017)
  Diplomitöö.

  Eesti e-kaubanduse areng aastatel 1997-2020

  The development of Estonian e-commerce in the years 1997-2020

 • Konstantinov, Kirill
  (2017)
  Diplomitöö.

  Формирование Европейской идентичности в сфере обороны и безопасности

  Euroopa julgeoleku ja kaitseidentiteedi loomine

  Formation of the European Security and Defense Identity

 • Koort, Kelly
  (2018)
  Diplomitöö.

  Ettevalmistused Eesti Euroopa Liidu eesistumiseks 2017. aastal

  Preparation for Estonian Presidency in the European Union in 2017

 • Koreline, Denis
  (2017)
  Diplomitöö.

  Внешнеполитическая часть предвыборной кампании президентских выборов в США 2016

  2016.a USA presidendi valimiskampaania välispoliitiline osa

  The Foreign Policy Agenda of the US Presidential Campaign (2016)

   

 • Koroma, Mohamed
  (2018)
  Magistritöö.

  Challenges and problems faced by international companies in Makeni Sierra Leone

  Rahvusvahelisi ettevõtteid Makeni’s Sierra Leone’s kimbutavad probleemid

 • Kounyui, Verena Forba
  (2018)
  Magistritöö.

  Student Attitude to Marine Littering in the Baltic Sea. Case Study: Euroacademy

  Üliõpilaste suhtumine Läänemere reostumisse: Euroakadeemia juhtum

 • Kovšova, Jekaterina
  (2018)
  Diplomitöö.

  Контент-мaркетинг блога в социальной сети Instagram

  Siseturundusblogid sotsiaalvõrgustikus Instagram

  Content Marketing Blogs in Social Media Network Instagram

   

 • Kozlov, Mark
  (2017)
  Diplomitöö.

  Комментированный перевод интернет-статьи по теме различных операционных систем для мобильных устройств

  Kommenteeritud tõlge veebiartikli mobiilseadmete operatsioonisüsteemide erinevuste teemal

  Commented Translation of an Internet Article on the Difference of Operating Systems for Mobile Devices

 • Krasovska, Nataliia
  (2017)
  Magistritöö.

  Развитие предприятия общественного питания на примере сети ресторанов «Mack BBQ»

  Toitlustusäri ettevõtte areng «Mack BBQ» restoranide keti näitel

  Development of public catering enterprise by the example of the chain of restaurants “Mack BBQ”

 • Kruberg, Karina
  (2017)
  Diplomitöö.

  Euroopa Liidu Venemaa sanktsioonipoliitika ja Eesti majandus

  The European Union’s Sanctions Policy and Estonian Economy

 • Krutko, Maria
  (2017)
  Diplomitöö.

  Разработка пакета путешествия на Аландские острова – особый уголок Финляндии

  Reisipakettide väljatöötamine Ålandi saartele – Soome erilisse paika

  Working out of travelling packages to the Åland Islands – a peculiar corner of Finland

 • Kudenko, Julia
  (2017)
  Diplomitöö.

  Туризм в Эстонии после вступления в Евросоюз

  Turism Eestis Euroliiduga ühinemise järel

  Tourism in Estonia in the aftermath of accession to the EU

 • Kulderknup, Riti
  (2017)
  Magistritöö.

  Turism kõigile

  Tourism for everybody

 • Kunitš, Viktoria
  (2018)
  Diplomitöö.

  Интерьер жилого дома

  Eramu sisekujundusprojekt

  Interior Design of a Private House

 • Kurohtina, Valeria
  (2018)
  Diplomitöö.

  Проблемы в управлении персоналом в сфере кинопоказа

  Personalijuhtimise probleemid kinonäitamise valdkonnas

  The problems of personnel management in picture show area

 • Kutuzov, Artjom
  (2017)
  Diplomitöö.

  Инновационный сервис персонализации предложений в туристическом бизнесе

  Pakkumiste isikustamise mehhanismid turismiäris

  Mechanisms of personalisation of bids in tourism business

 • Kuusemets, Merlin
  (2017)
  Diplomitöö.

  Pääsküla eramu sisekujundusprojekt

  The interior design project for Pääsküla private house

 • Lättemägi, Sten-Allan
  (2018)
  Diplomitöö.

  Eesti kaitseväe struktuuri mudel tulenevalt talle püstitatud strateegilistest eesmärkidest

  The structure of the Estonian Defence Forces in Context of its Strategic Tasks