Erivajadusega üliõpilaste stipendiumi kevadine taotlusvoor.

Anname teada, et avatud on erivajadusega üliõpilaste stipendiumi kevadine taotlusvoor.

Taotlemine toimub läbi elektroonilise taotluskeskkonna ning taotluse esitamise tähtaeg on 20. veebruaril 2016.

Stipendiumi suurus sõltub üliõpilase puude liigist ja raskusastmest ning on 60-510 eurot kuus.

Stipendiumi on õigus taotleda rakenduskõrgharidusõppe, bakalaureuseõppe, magistriõppe, bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppe ning doktoriõppe üliõpilasel, kes 1) on Eesti kodanik või viibib Eestis pikaajalise elaniku või tähtajalise elamisloa või alalise või tähtajalise elamisõiguse alusel ning 2) õpib täis- või osakoormusega õppes või kui viibib akadeemilisel puhkusel. Stipendiumi saavad taotleda need tudengid, kes sügiseses taotlusvoorus ei osalenud.

Rohkem infot leiab SA Archimedese Hariduse rahvusvahelistumise agentuuri kodulehelt ning võib ka pöörduda stipendiumi spetsialisti Annela Oona poole (annela.oona@archimedes.ee).