Ärijuhtimine

RAKENDUSKÕRGHARIDUSÕPE MAGISTRIÕPE

ÄRIJUHTIMINE

Business Management
Бизнес-менеджмент

MAJANDUS JA ÄRIJUHTIMINE

Economy and Business Administration
Экономика и бизнес-менеджмент

Õppe kestus: 3 aastat, 180 EAP Õppe kestus: 2 aastat, 120 EAP
Õppemaks: 2400 €/a Õppemaks: 2100 €/a

Rakenduskõrgharidusõpe pakub põhjalikke teoreetilisi ja praktilisi teadmisi ärijuhtimisest ja majandusest, võimaldades programmi läbinul edukalt töötada nii spetsialistina kui juhina, olles võimeline lahendama organisatsioonide ees seisvaid majandusprobleeme. Samuti loob rakenduskõrgharidusõpe tugeva baasi õpingute jätkamiseks magistriõppes.

Magistriõpe pakub süvendatud teadmisi majanduse ja ärijuhtimise alal, kujundades programmi läbinutest strateegilise mõtteviisiga majandusspetsialistid, kes on oma ametialases tegevuses kompetentsed langetama põhjendatud otsuseid.

Meie õppekavadega antakse laiapõhjaline alus majandus- ja äriprotsesside mõistmiseks, mis võimaldab tegutseda nii ettevõtjana kui töövõtjana, erialaspetsialisti või juhi rollis. Eriline tähelepanu õppekavades on neil õppeainegruppidel, mis kindlustavad teadmised ärijuhtimise klassikalistest komponentidest: organisatsioonide juhtimisest, turunduse juhtimisest ja majandusarvestusest ning finantsjuhtimisest. Sellise ettevalmistusega spetsialisti vajab iga organisatsioon, sõltumata tegevusalast ning sõltumata sellest, kas tegu on erafirmaga, riigi- või omavalitsusasutusega. Rakendust on võimalik leida nii üldjuhtimise, finantsjuhtimise kui turunduse valdkonnas.

Programmi läbinu tegevushaaret ettevõtjana või spetsialistina võimaldavad laiendada meie poolt pakutavad valikusuunad õppekavades: kultuurijuhtimine ja turismijuhtimine rakenduskõrgharidusõppes ning ökoloogiline ettevõtlus ja Euroopa Liidu ettevõtlus magistriõppes. Selliste kaasajale iseloomulike suundade arendamine meie õppetöös on võimalik, kasutades meie kõrgkooli teaduskondade koostöö sünergilist efekti.

Õppeaasta 2013/2014 on teaduskonnale seitsmeteistkümnes. Möödunud 16 aasta jooksul on välja kujunenud meie õpetamistraditsioonid. Meie õppejõududel on lisaks kõrgele akadeemilisele kvalifikatsioonile ka praktiline juhtimis- ja ettevõtluskogemus Eesti majanduses. See võimaldab meie õppekavadel olla atraktiivsed, õpetades tarkusi ja oskusi, mida läheb vaja reaalses tööelus. Üliõpilase loovuse arendamine ja praktilise loovtegevuse võimaldamine paljudes õppeainetes on samuti meie õppekavadega tagatud.

Seisuga kevad 2013 on meie teaduskonnal 380 vilistlast: 97 magistrit, 233 bakalaureust ja 50 diplomiga lõpetajat. Viiest meie magistriprogrammi lõpetanust on saanud nüüdseks meie akadeemilise kollektiivi liikmed, kellest kahel on juba doktorikraad ja üks on doktorant.


Auditoorne õppetöö teaduskonnas toimub tööpäevadel kell 17:45 – 21:00, mis võimaldab õppida töö kõrvalt.

On võimalik õppida täis- ja osakoormusega.

Täiendav informatsioon: tel  611 5807,  611 5801, e-post: maret@euroakadeemia.ee, info@euroakadeemia.ee

Teaduskonna dekaan on professor Maret Branten, PhD
Teaduskonna nõukogu esimees on Eesti Teaduste Akadeemia akadeemik, majandusdoktor (DSc) Arno Köörna.

Arno Köörna

Arno Köörna

Ärijuhtimise teaduskonna nõukogu esimees,

Maret Branten

Maret Branten

Ärijuhtimise teaduskonna dekaan,

Telefon:
+372 611 5807