Keskkonnakaitse

RAKENDUSKÕRGHARIDUSÕPE MAGISTRIÕPE

KESKKONNAKAITSE SPETSIALIST

Environmental Specialist
Охрана окружающей среды

KESKKONNAKAITSE

Environmental Protection
Охрана окружающей среды

Õppe kestus: 3 aastat, 180 EAP Õppe kestus: 2 aastat, 120 EAP
Õppemaks: 2400 €/a Õppemaks: 2100 €/a


Keskkonnakaitse ja keskkonnahoid on valdkonnad, kus põimuvad paljud loodusteaduslikud ning humanitaarained. Nii tuleb tänapäevases keskkonnakaitselises tegevuses samahästi teada loodusteaduste alustõdesid kui osata võõrkeeli ja omada arusaamist õigusruumist ning majanduse toimimisest.

Euroakadeemia keskkonnakaitse teaduskonna õppekavad on loodud kõrgkoolide selle suuna õppetegevuse analüüsi alusel ning neid arendatakse arvestades valdkonna muutuvaid vajadusi. Omandate mitmekülgse, kaasaja nõudmistele vastava keskkonnaalase kõrghariduse, mis läbi praktilise õppetegevuse annab juba õppimise ajal tulevaseks tööks vajalikud teadmised, oskused ja kogemused. Õpite tundma keskkonnakaitse alal tegutsevaid asutusi ja organisatsioone, keskkonnauuringutes kasutatavat kaasaegset aparatuuri ja arvutitarkvara.

Õpite klassikalisi loodusteaduslikke aineid – üldbioloogiat, zooloogiat, botaanikat, füüsikat, matemaatikat, üld- ja keskkonnakeemiat jne., samuti erialaaineid – keskkonnaõigust, keskkonnakorraldust, geoinfosüsteeme, keskkonnakahjude hindamist, ökoloogilise julgeoleku aluseid jne, ning humanitaaraineid – sotsioloogiat, majanduse aluseid, filosoofiat, võõrkeeli jt.

Õppejõududeks ja uurimistööde juhendajateks on Eesti oma ala parimad asjatundjad.

Tulete toime edasisel karjääriredelil nii riigi- või omavalitsusametnikuna kui ka ettevõtte keskkonnaspetsialistina.

Auditoorne õppetöö teaduskonnas toimub tööpäevadel kl 17.45 - 21.00, mis võimaldab õppida ka töö kõrvalt.

Õppevormidest on võimalikud nii täiskoormusega kui osakoormusega õpe.


Täiendav informatsioon: tel  611 5804, 6115801, e-post: jmartin@euroakadeemia.ee, info@euroakadeemia.ee.

Keskkonnakaitse teaduskonna dekaan on Eesti Teaduste Akadeemia akadeemik, bioloogiadoktor (DSc) professor  Jüri Martin.
Keskkonnakaitse teaduskonna prodekaan on dotsent Ljudmilla Martin, PhD.

Jüri Martin

Jüri Martin

Keskkonnakaitse teaduskonna dekaani kohusetäitja, Euroakadeemia rektor,

Telefon:
+372 611 5804

Ljudmilla Martin

Ljudmilla Martin

Keskkonnakaitse teaduskonna prodekaan,

Telefon:
+372 611 5229