Kujunduskunst

RAKENDUSKÕRGHARIDUSÕPE RAKENDUSKÕRGHARIDUSÕPE

SISEARHITEKTUUR

Interior Architecture
Дизайн интерьера

MOEDISAIN

Fashion Design
Дизайн моды

Õppe kestus: 4 aastat, 240 EAP Õppe kestus: 4 aastat, 240 EAP
Õppemaks: 2100 €/a Õppemaks: 2100 €/a

KUJUNDUSKUNSTI TEADUSKOND asutati 1997. aastal, peale mida on toimunud teaduskonnas suur areng. Käesoleval ajal õpib teaduskonnas üle 170 üliõpilase. Vilistlasi on 2013 aasta seisuga üle 750, sealhulgas 52 magistrit.

Teaduskonnas on loodud kõik tingimused edukaks õppetööks: avar kunstistuudio, arvutiklass erialase tarkvaraga, kunstialane raamatukogu, kaasaegsed õppe- ja metoodilised materjalid.

Õppetööd viivad läbi ning juhendavad projekte oma erialal tuntud õppejõud ja loovisikud.

Õppimine kujunduskunsti teaduskonnas annab üliõpilasele lisaks humanitaarainetele teoreetilisi aluseid ja praktilisi oskusi nii erialaainetes (sisearhitektuuri erialal – projekteerimises, elamu tüpoloogias, ehitusfüüsikas; moedisaini erialal – rõivaste modelleerimises, õmblemise tehnoloogias jm.) kui ka üldkunstiainetes – joonistamises, maalimises, graafikas, värvusõpetuses, kompositsioonis jne.

Õppekava läbinud üliõpilane on omandanud kehtivale kutsestandardile vastavaid teadmisi ja oskusi ning oskab neid rakendada oma erialases töös.

Euroakadeemias pööratakse suurt tähelepanu võõrkeeltele. Esimeseks võõrkeeleks on inglise keel, teise võõrkeelena võib õppida saksa, prantsuse, hispaania või itaalia keelt. Samuti õpetatakse eesti ja vene keelt.

Vastavalt õppekavale toimub igal aastal suvepraktika Eestimaa looduskaunites paikades. On ette nähtud ka tootmispraktika erinevates firmades.

Kujunduskunsti teaduskonna üliõpilased võtavad edukalt osa rahvusvahelistest projektidest, näitustest ja konkurssidest. Parimad üliõpilased õpivad vahetusprogrammide raames välismaa ülikoolides.

Õppetöö toimub kahes vahetuses ja kahes keeles – eesti või vene keeles.


Täiendav informatsioon: tel 611 5810, 611 5806, 611 5801
e-post: christ@euroakadeemia.ee,  jana@euroakadeemia.ee, info@euroakadeemia.ee.

Kujunduskunsti teaduskond asub aadressil Pirni 5, 10617 Tallinn.

Kujunduskunsti teaduskonna dekaan on professor Jevgeni Hristoforov, PhD.
Teaduskonna prodekaan on dotsent Katrin Laanoja, Eesti Sisearhitektide Liidu liige.

MOEDISAIN

Fashion Design
Jevgeni Hristoforov

Jevgeni Hristoforov

Kujunduskunsti teaduskonna dekaan,

Telefon:
+372 611 5810

Katrin Laanoja

Katrin Laanoja

Kujunduskunsti teaduskonna prodekaan,

Telefon:
+372 611 5806