Rahvusvahelised suhted

RAKENDUSKÕRGHARIDUSÕPE

RAHVUSVAHELISED SUHTED

International Relations
Международные отношения

Õppe kestus: 3 aastat, 180 EAP
Õppemaks: 2400 €/a


RAHVUSVAHELISTE SUHETE TEADUSKONNA on lõpetanud 260 üliõpilast.
Meie lõpetajaid võib kohata Välisministeeriumis ja Eesti välisesindustes, Euroopa Liidu uutes ja vanades ametkondades ning NATO struktuurides. Enamikku aga kodumaiste ettevõtete ja asutuste välissidemete edendajate rollis.

Euroakadeemia rahvusvaheliste suhete õppekava lõpetanu tunneb rahvusvaheliste suhete teooriaid, arengusuundi, põhimõisteid ja fakte, teab riikide ja rahvaste ajalugu, kultuuri ja mõttelaade, oskab analüüsida rahvusvahelisi situatsioone ja konflikte, jagab strateegiaid ja paneb kokku poliitmudeleid, omab süsteemset pilti maailma ja kohalikust regionaalpoliitikast, selgitab nutikalt mitmes keeles välispoliitika toimimist ja selle vahetut mõju. Seda ka Eestile, mille sise- ja välispoliitika põhjalik tundmine on osa eriala valdamisest.

Rahvusvaheliste suhete teaduskond korraldab regulaarseid rahvusvahelisi konverentse, osaleb Euroakadeemia teadusajakirja „The Baltic Horizons“ väljaandmises.

Täiendav informatsioon: tel  611 5229, 6115 801, e-post: leonid@euroakadeemia.ee, info@euroakadeemia.ee.

Teaduskonna prodekaan on professor Leonid Karabeškin, PhD.
Teaduskonna nõukogu esimees on Eduard Tinn, PhD.

Leonid Karabeshkin

Leonid Karabeshkin

Dekaani kohusetäitja,

Telefon:
+372 611 5229

Eduard Tinn

Eduard Tinn

Teaduskonna nõukogu esimees,