Tõlketeaduskond

RAKENDUSKÕRGHARIDUSÕPE

TÕLKIJA

Translator
Письменный переводчик

Õppe kestus: 3 aastat, 180 EAP
Õppemaks: 2400 €/a

TÕLKETEADUSKOND kutsub õppima neid, kellel on huvi võõrkeelte vastu ning kes soovib saada kutseliseks tõlkijaks.

Tõlkija elukutse on rahvusvaheliselt hinnatud ning kõrgelt tasustatav.

Juba praegu napib Eestis häid tõlkijaid.  Seoses Eesti astumisega Euroopa Liitu läheb ainuüksi Euroopa juhtorganites vaja paarsada tipptasemel eesti keele tõlkijat. Hea keeleoskus avab ka palju muid võimalusi edukaks karjääriks. Seda liiki spetsialiste vajavad kõik ettevõtted, nii erafirmad kui ka riigi- ja omavalitsusasutused.

Tõlketeaduskond koolitab kutselisi tõlkijaid, kultuuridevahelise suhtlemise praktikuid rahuldamaks riigisiseseid ja –väliseid vajadusi Euroopa Liidu kontekstis nii riiklikul, eraettevõtluse kui ka kolmanda sektori tasandil. Teaduskonna missiooniks on tagada lõpetajate kõrge erialane kvalifikatsioon ja konkurentsivõime tänapäeva tingimustes. Eesmärgiks on anda üliõpilastele ajakohased, kvaliteetsed teadmised ja praktilised tõlkeoskused, mis võimaldavad edukalt tegutseda tõlkevaldkonnas spetsialistide ja/või ettevõtjatena.

Lõpetajad on võimelised töötama tõlkijatena tõlketegevuse eri valdkondades: riiklikes ja era ettevõtetes, firmades, asutustes, tõlkebüroodes.

Teaduskond avati 1997. aastal. Üliõpilaskonnaks on algusest peale olnud nii eesti- kui ka vene keelt kõnelevad noored. Koolitame tõlke inglise keele baasil. Õppekavas on ka teine ja kolmas võõrkeel – valida võib itaalia, hispaania, prantsuse, saksa või vene keele vahel.

Teaduskonnal on 215 vilistlast, sh 22 magistrit.

Teaduskonna õppejõududeks on kõrgelt kvalifi tseeritud spetsialistid, sh tegevtõlkijad ja Eesti Tõlkide ja Tõlkijate Liidu liikmed.

Täiendav informatsioon: tel 611 5808, 611 5811, 551 4010

E-post: irina@euroakadeemia.ee,  info@euroakadeemia.ee

Teaduskonna koordinaator Irina Ladusseva, Eesti Tõlkide ja Tõlkijate Liidu liige.
Tõlketeaduskonna nõukogu esimees dotsent Sergei Mitjurjov, PhD.

Irina Ladusseva

Irina Ladusseva

Tõlketeaduskonna koordinaator,

Telefon:
+372 611 5808, +372 5514010