Euroakadeemia

EUROAKADEEMIAS omandate rakenduskõrghariduse ja magistrikraadi.

EUROAKADEEMIA on asutatud 1997. aastal (kuni 2009. aastani Euroülikool, kooli pidaja on MTÜ Eesti Euroinfo Ühing). Kõrgkool on kiiresti arenev, meil on üle  1800 vilistlase, paljud lõpetanutest on valinud Euroakadeemia magistrantuuri õpingute jätkamiseks. Meie lõpetajad õpivad edukalt ka teiste kõrgkoolide magistri- ja doktoriõppe erialadel.   Euroakadeemias  õpivad üliõpilased erinevatest riikidest.

EUROAKADEEMIAS on viis teaduskonda: rahvusvaheliste suhete, tõlke-,  ärijuhtimise, keskkonnakaitse ja kujunduskunsti teaduskond.

EUROAKADEEMIAS on loodud kaasaegsed tingimused ja infrastruktuur õpinguteks ning teadmiste omandamiseks, teadus- ja arendustegevuseks:  erialaraamatukogu, kolm arvutiklassi, kunstistuudio, uurimislabor koos kollektsioonidega, pidevalt täiustatakse õppetööd toetavat  infotehnoloogiat, arendatakse e-õppe võimalusi, õppeinfosüsteemi ja intraneti õpikeskkonda, digiraamatukogu. Meil on ühiselamu – 32 kahekohalist korterit Akadeemia teel.

EUROAKADEEMIA korraldab igal aastal  rahvusvahelisi konverentse, sh ka üliõpilastele, traditsioonilised on kunstiüliõpilaste tööde näitused ja  moe-etendused ning konkursid nii Eestis kui väljaspool.

EUROAKADEEMIA võtab osa Euroopa Komisjoni üliõpilaste ja õppejõudude vahetusprogrammidest Erasmus ja DoRa, partnerina Läänemeremaade säästva arengu  ja Balti Ülikooli programmist, on Euroopa kaugõppe ja e-õppe organisatsiooni (EDEN) liige, avaldab oma õppejõudude ja parimate üliõpilaste teadustöid ning annab välja rahvusvaheliselt levitatavat ingliskeelset teadusajakirja „The Baltic Horizons”.  

EUROAKADEEMIA tegevust on hinnatud 2008. aastal Euroopa kvaliteedi auhinnaga ning  2010. aastal EBA (European Business Assembly) poolt tunnustatud kui parim ettevõte.

EUROAKADEEMIA rektor on Eesti Teaduste Akadeemia  akadeemik,  professor Jüri Martin, DSc.

EUROAKADEEMIA õppeprorektor on Jana Põldnurk, PhD.