Ettevalmistav keeleõpe

Ettevalmistav keeleõpe

 

Kõigile Erasmuse tudengitele, kelle õppe-/praktikakeeleks välismaal on inglise, saksa, prantsuse, itaalia või hispaania keel, on kohustuslikud on-line keeletestid nii enne kui pärast mobiilsusperioodi. Testiga soovitakse selgitada keeleoskuse arengut välisriigis viibitud perioodi vältel ning selle tulemus ei tohi saada kitsendavaks teguriks õpirändes osalemisel. Piiratud mahus eraldatakse kõrgkoolile keelevautšereid, mis võimaldavad kodukõrgkoolil pakkuda täiendavat keeleõpet on-line kursuste näol tudengitele, kelle keeletase jääb alla soovitud taseme.

Teiste võõrkeelte puhul sõltub keeleline ettevalmistus eelkõige väliskõrgkoolist. Kui kool pakub intensiivset keelekursust, mis toimub enne õpingute algust, pikeneb ka tudengi mobiilsusperiood tingimusel, et väliskõrgkool arvestab keelekursusel osalemise õppeperioodi osaks. Olenevalt kursuse kestusest võib tudeng sel juhul saada lisastipendiumi kuni ühe kuu ulatuses.

Kui kursustel osaleda pole võimalik, ent huvi sihtriigi keele vastu on olemas, tasub tutvust teha võimalustega iseseisvalt keelt õppida. Olgu eesmärgiks seatud seni täiesti võõra keele algtasemel omandamine või juba olemasolevate keeleoskuste täiendamine, saab häid nõuandeid, abivahendeid ja julgustust leida Embassy of Education koduleheküljelt.