Finantsinfo

Euroakadeemia on eraõiguslik rakenduskõrgkool kus õppetegevus rakenduskõrghariduse ja magistriõppe õppekavade alusel on tasuline. Üliõpilased maksavad õppemaksu, mis katab õppetöö korraldamiseks vajalikud kulutused: töötasu, eksamite, arvestuste ja kaitsmiskomisjonide tasu, kulutused ja teenused õppetöö tingimuste loomiseks ja õppebaasi arendamiseks.

Siia lehele on koondatud üliõpilasele vajalik finantsinfo:

  • õppemaksud ja nende tasumise kord
  • muud õppeteenustasud
  • stipendiumiinfo
  • õppelaenu ja vajaduspõhise õppetoetuse info

Euroakadeemia raamatupidamine asub III korrusel kabinetis 314, vastuvõtt 10-12 ja 16-18.

Pearaamatupidaja Inessa Denissova, tel +372 6115 857, e-post inessa@euroakadeemia.ee

Raamatupidaja Tatjana Senokosova, tel +372 6115 857, e-post tatjana@euroakadeemia.ee

MTÜ Eesti Euroinfo Ühingu juhatuse 3. juuni 2016 otsusega on kinnitatud Euroakadeemia õppemaksu ja õppeteenustasude maksmise kord.

Euroakadeemia Senati 16. veebruari 2016 otsusega kinnitatud Euroakadeemia stipendiumite ja toetuste statuut.

NB! Vastavalt Euroakadeemia õppekorralduse eeskirja punktile 22.8 on üliõpilasel õigus valida vabaaineid teistest õppekavadest õppekavas ettenähtud mahu ulatuses. Ettenähtud mahust suuremas ulatuses teistest õppekavadest valitud vabaainete eest tasub üliõpilane ainepunkti maksumuse kohaselt.