Finantsinfo

Euroakadeemia on eraõiguslik rakenduskõrgkool kus õppetegevus rakenduskõrghariduse ja magistriõppe õppekavade alusel on tasuline. Üliõpilased maksavad õppemaksu, mis katab õppetöö korraldamiseks vajalikud kulutused: töötasu, eksamite, arvestuste ja kaitsmiskomisjonide tasu, kulutused ja teenused õppetöö tingimuste loomiseks ja õppebaasi arendamiseks.

Siia lehele on koondatud üliõpilasele vajalik finantsinfo:

  • õppemaksud ja nende tasumise kord
  • muud õppeteenustasud
  • stipendiumiinfo
  • õppelaenu ja vajaduspõhise õppetoetuse info

Euroakadeemia raamatupidamine asub III korrusel kabinetis 314, vastuvõtt 10-12 ja 16-18.

Pearaamatupidaja Inessa Denissova, tel +372 6115 857, e-post inessa@euroakadeemia.ee

Raamatupidaja Tatjana Senokosova, tel +372 6115 857, e-post tatjana@euroakadeemia.ee

MTÜ Eesti Euroinfo Ühingu juhatuse 3. juuni 2016 otsusega on kinnitatud Euroakadeemia õppemaksu ja õppeteenustasude maksmise kord.

Euroakadeemia Senati 16. veebruari 2016 otsusega kinnitatud Euroakadeemia stipendiumite ja toetuste statuut.