Keskkonnakaitse spetsialist

KESKKONNAKAITSE SPETSIALIST

Environmental Specialist

Охрана окружающей среды

Õppe kestus: 3 aastat, 180 EAP

Õppemaks: 2400 €/a

Vaata õppekava

Euroakadeemia keskkonnakaitse teaduskonna õppekavad on loodud kõrgkoolide selle suuna õppetegevuse analüüsi alusel ning neid arendatakse arvestades valdkonna muutuvaid vajadusi. Omandate mitmekülgse, kaasaja nõudmistele vastava keskkonnaalase kõrghariduse, mis läbi praktilise õppetegevuse annab juba õppimise ajal tulevaseks tööks vajalikud teadmised, oskused ja kogemused. Õpite tundma keskkonnakaitse alal tegutsevaid asutusi ja organisatsioone, keskkonnauuringutes kasutatavat kaasaegset aparatuuri ja arvutitarkvara.
Õpite klassikalisi loodusteaduslikke aineid – üldbioloogiat, zooloogiat, botaanikat, füüsikat, matemaatikat, üld- ja keskkonnakeemiat jne., samuti erialaaineid – keskkonnaõigust, keskkonnakorraldust, geoinfosüsteeme, keskkonnakahjude hindamist, ökoloogilise julgeoleku aluseid jne, ning humanitaaraineid – sotsioloogiat, majanduse aluseid, filosoofiat, võõrkeeli jt.
Õppejõududeks ja uurimistööde juhendajateks on Eesti oma ala parimad asjatundjad.
Tulete toime edasisel karjääriredelil nii riigi- või omavalitsusametnikuna kui ka ettevõtte keskkonnaspetsialistina.
Auditoorne õppetöö teaduskonnas toimub tööpäevadel kl 17.45 – 21.00, mis võimaldab õppida ka töö kõrvalt.
Õppevormidest on võimalikud nii täiskoormusega kui osakoormusega õpe.

  • Põnevad välipraktikumid merel, maal ja metsas
  • Kursused geoloogiast keskkonnaõiguseni (sh KMH ja KSH meetodid, ökoloogia ja keskkonnateaduse alused jpt
  • Laboratoorium, keskkonnauuringute vahendid ja tarkvara (sh GIS ja GPS rakenduste alused)
  • Põhjalik teadmiste vundament magistriõppes jätkamiseks, laiapõhjaline haridus spetsialiseerumiseks ja keskkonnaspetsialistina töötamiseks era- või riigisektoris
  • Õppetöö eesti ja vene keeles õhtusel ajal, inglise keeles päeval