Kõik õppekavad

Euroakadeemial on antud õigus õpet läbi viia ja väljastada õppekava läbimisel riiklikult tunnustatud diplomeid järgmiste rakenduskõrgharidusõppe õppekavade alusel:

 

Õppekava
Kood
Diplomi nimetus
111201
Rakenduskõrghariduse diplom
122017
Диплом прикладного высшего образования
137077
Diploma of professional higher education
111194
Rakenduskõrghariduse diplom
121937
Диплом прикладного высшего образования
137098
Diploma of professional higher education
111074
Rakenduskõrghariduse diplom
121977
Диплом прикладного высшего образования
121977
111074
Diploma of professional higher education
111196
Rakenduskõrghariduse diplom
122037
Диплом прикладного высшего образования
137677
Diploma of professional higher education
111197
Rakenduskõrghariduse diplom
122057
Диплом прикладного высшего образования
137678
Diploma of professional higher education

 


 

Euroakadeemial on õigus õpet läbi viia, väljastada õppekava läbimisel riiklikult tunnustatud diplomeid ja omistada akadeemilisi kraade järgmiste magistriõppe õppekavade alusel:

 

Õppekava
Kood
Akadeemiline kraad
Keskkonnakaitse 111202 Loodusteaduste magister
Охрана окружающей среды 121997 Магистр естественных наук
Environmental Protection 137097 Master of Science (MSc)