Lõpetajad ja lõputööd

Lõpetamise aasta:

Teaduskond:

Otsi nime:

 • Zalaletdinova, Albina
  (2006)
  Bakalaureusetöö.
  Võrkturundusettevõtte efektiivsus AS Avon Eesti näitel
 • Zalevskaja, Irina
  (2015)
  Magistritöö.

  Перспективы начала устойчивого экономического подъёма после мирового кризиса

  Püsiva majanduskasvu alguse perspektiivid pärast maailmamajanduse kriisi

  Prospects for the beginning of a sustained economic recovery after the global crisis

   

 • Zalite, Heidi
  (2010)
  Bakalaureusetöö.

  ASKO mööblikaupluse sisekujundus

  Interior design of the furniture store ASKO

 • Zankovitš, Anna
  (2008)
  Bakalaureusetöö.
  "Интерьер ресторана “DESERT”.
 • Zatvornitskaja, Julia
  (2010)
  Bakalaureusetöö.

  Börsimängul teenimise kaasaegsed võimalused

  Contemporary possibilities to earn at the stock market

 • Zavjalov, Deniss
  (2007)
  Bakalaureusetöö.
  Hinnamoodustuse probleemid väikeettevõtetes (AS Olerex näitel)
 • Zdankevitš, Aleksandr
  (2007)
  Bakalaureusetöö.
  Проблемы национального экстремизма в Российской Федерации.
 • Zdankevitš,Aleksandr
  (2009)
  Magistritöö.
  Феномен геноцида в мировой политике XX- XXI века
 • Ždanova, Tatjana
  (2012)
  Diplomitöö.

  Комментированный перевод научно-популярного текста по теме «Греческая и римская медицина»

  Populaarteadusliku teksti kommenteeritud tõlge kreeka ja rooma meditsiini teemal

  Commented Translation of a Popular Science Text on Greek and Roman Medicine

 • Zefirova, Svetlana
  (2013)
  Magistritöö.

  Влияние подоходного налога на дивидендную политику телекоммуникационных предприятий

  Tulumaksu mõju kaugside ettevõtete dividendipoliitikale

  Effect of income tax on dividend policies of telecommunication companies

 • Zelentsov, Aleksei
  (2006)
  Bakalaureusetöö.
  "Hostel “Fokker”
 • Zelyanin, Ivan
  (2012)
  Diplomitöö.

  Анализ и совершенствование маркетинговой деятельности фирмы на примере OÜ Fore Grupp

  Firma turundustegevuse analüüs ja parandamine OÜ Fore Grupp näitel

  Analysis and improvement on a company marketing activities after the example of OÜ Fore Grupp

 • Zemtsovski, Daniil
  (2017)
  Diplomitöö.

  Развитие отрасли туризма, ориентированной на автолюбителей

  Autoturismiharu arendamine

  Development of the area of tourism oriented to car fans

 • Zgirtša, Maria
  (2007)
  Bakalaureusetöö.
  “Erich Kästneri romaani "Fabian.Ühe moralisti lugu" valitud peatükkide tõlge koos kommentaaridega”
 • Zhbankova, Anastasia
  (2016)
  Diplomitöö.

  Сравнительный анализ политических контактов стран Балтии (2011-2016)

  Balti riikide poliitiliste kontaktide võrdlev analüüs (2011-2016)

  Comparative analysis of political contacts among the Baltic States (2011-2016)

 • Zhiglova, Anna
  (2009)
  Bakalaureusetöö.

  Nimi- ja omadussõnade asendamine tõlkimisel inglise keelest eesti keelde

 • Zhuravliuk Anna
  (2015)
  Diplomitöö.

  Интерьер частного дома

  Eramaja sisekujundusprojekt

  Design project of a private house

 • Žiljajeva, Anna
  (2015)
  Diplomitöö.

  Анализ туризма Испании на примере региона Каталония

  Hispaania turismi analüüs Kataloonia piirkonna näitel

  Analysis of tourism of Spain on the example of Catalonia region

 • Zimareva, Anastassia
  (2018)
  Diplomitöö.

  Анализ покупательской способности на примере фирмы ADELLI KAUBANDUSE OÜ

  Ostujõu analüüs ADELLI KAUBANDUSE OÜ näite põhjal

  Analysis of Purchasing Power Illustrated by the Example of the Organization ADELLI KAUBANDUSE OÜ

 • Zinina, Anne
  (2014)
  Diplomitöö.

  Vanasilla tee elamu sisekujundusprojekt

  The interior design project for Vanasilla tee private house

 • Zintšenko, Oleg
  (2017)
  Diplomitöö.

  Комментированный перевод интернет-статей по теме «Полезные советы переводчикам»

  Veebiartiklite kommenteeritud tõlge teemal „Kasulikud soovitused tõlkijatele“

  Commented Translation of Internet Articles on Handy Tips for Translators

 • Ziugand, Mario
  (2015)
  Diplomitöö.

  Naftareostuse kaugseire politsei- ja piirivalveameti lennusalga näitel

  Remote monitoring of oil spillage by aerogroup of the polkice and border department

 • Zivotovski, Dmitri
  (2011)
  Bakalaureusetöö.

  Инфляция

  Inflatsioon

  Inflation

 • Znobištšev, Konstantin
  (2010)
  Magistritöö.

  Экономический кризис от США и ЕС до Эстонской республики

  Majanduskriis USA-s, Euroopa Liidus ja Eesti Vabariigis

  Economic  crisis from the USA and EU to Estonian Republic

 • Zolotarevski, Maksim
  (2012)
  Diplomitöö.

  Дизайн квартиры

  Korteri sisekujundusprojekt

  Apartment design

 • Zolotarjov, Oleg,
  (2015)
  Diplomitöö.

  Nick Williamsi „Täielik edu“ (Unconditional Success) esimese peatüki kommenteeritud tõlge

  Commented Translation of the First Chapter from the Self-Help Book Unconditional Success by Nick Williams

 • Zotova, Elina
  (2011)
  Bakalaureusetöö.

  Kohviku „RING“ sisekujundusprojekt

  „RING“ cafe Interior Design Project

 • Zotova, Irina
  (2002)
  Bakalaureusetöö.
  "Ärinaise pidulik kostüüm".
 • Zubova, Natalia
  (2012)
  Diplomitöö.

  Применение  PR-технологий в целях продвижения театрального продукта на примере театра РТШ

  PR tehnoloogia rakendus teatritoote edendamisel teatri РТШ näitel

  Implementation of PR technology for promotion of theatrical products after the example of РТШ

 • Zujeva, Viktoria
  (2007)
  Bakalaureusetöö.
  Kultuuritoote reklaami funktsioonid (kultuuriturismi näitel Tallinnas)
 • Žuravskaja, Jevgenija
  (2009)
  Bakalaureusetöö.
  Процесс  принятия внешнеполитических решений в США и России.
 • Zutšenja, Jelena
  (2009)
  Bakalaureusetöö.

  Современные технологии маркетинговых исследований и их адапция к рынку Товары почтой

  Kaasaegsed  turu-uuringute tehnoloogiad ja nende kohandamine „Postimüügi“ turule

  Modern technologies of marketing researches and their adaptation to the market „the goods by mail“

 • Zvyagintsev, Daniel
  (2017)
  Diplomitöö.

  Развитие экспедиторской фирмы путем улучшения маркетинговой стратегии на примере предприятия „Capline Logistics OÜ“

  Ekspedeerimisettevõtte arendamine turundusstrateegia parendamise kaudu Capline Logistics OÜ näitel

  Development of the logistic company Capline Logistics OÜ by improving the marketing strategy