Majandus ja ärijuhtimine

MAJANDUS JA ÄRIJUHTIMINE

Economy and Business Administration

Экономика и бизнес-менеджмент

Õppe kestus: 2 aastat, 120 EAP

Õppemaks: 2100 €/a

Vaata õppekava

Magistriõpe pakub süvendatud teadmisi majanduse ja ärijuhtimise alal, kujundades programmi läbinutest strateegilise mõtteviisiga majandusspetsialistid, kes on oma ametialases tegevuses kompetentsed langetama põhjendatud otsuseid, kasutades kaasaegseid arvestus- ja analüüsimeetodeid.

Lisaks ärijuhtimise funktsionaalsete komponentide – organisatsioonide juhtimine, turunduse juhtimine ja finantsjuhtimine – õpetamisele pakub õppekava majanduskeskkonda iseloomustavaid ja seda analüüsima õpetavaid ning tervikpilti kujundavaid õppeaineid. Traditsiooniliste valikusuundade nagu ettevõtte juhtimine või ettevõtlusrahandus kõrval on õppekavas sellised valikusuunad nagu keskkonnasäästlik ettevõtlus ja Euroopa Liidu ettevõtlus. Viimaste arendamine õppetöös on võimalik, kasutades meie kõrgkooli teaduskondade koostöö sünergilist efekti.

Õppekavaga antakse tugev alus majandus- ja äriprotsesside mõistmiseks, mis võimaldab tegutseda nii ettevõtjana kui töövõtjana, erialaspetsialisti või juhi rollis.

  • Süvendatud teadmised majanduse ja ärijuhtimise alal, kaasaegsete arvestus- ja analüüsimeetodite valdamine
  • Valikusuundadeks on ettevõtte juhtimine, ettevõtlusrahandus, keskkonnasäästlik ettevõtlus ja Euroopa Liidu ettevõtlus
  • Karjäärivõimalused kompetentse ja strateegilise mõtteviisiga majandusspetsialistina ettevõtte juhtimise, turundusjuhtimise või finantsjuhtimise alal
  • Pädevus tegutsemiseks ettevõtjana Euroopa Liidus
  • Õppetöö eesti ja vene keeles õhtusel ajal, inglise keeles päeval