Moedisain

MOEDISAIN

Fashion Design

Дизайн моды

Õppe kestus: 4 aastat, 240 EAP

Õppemaks: 2100 €/a

Vaata õppekava

Õppimine kujunduskunsti teaduskonnas annab üliõpilasele lisaks humanitaarainetele teoreetilisi aluseid ja praktilisi oskusi nii erialaainetes (sisearhitektuuri erialal – projekteerimises, elamu tüpoloogias, ehitusfüüsikas; moedisaini erialal – rõivaste modelleerimises, õmblemise tehnoloogias jm.) kui ka üldkunstiainetes – joonistamises, maalimises, graafikas, värvusõpetuses, kompositsioonis jne.
Õppekava läbinud üliõpilane on omandanud kehtivale kutsestandardile vastavaid teadmisi ja oskusi ning oskab neid rakendada oma erialases töös.
Euroakadeemias pööratakse suurt tähelepanu võõrkeeltele. Esimeseks võõrkeeleks on inglise keel, teise võõrkeelena võib õppida saksa, prantsuse, hispaania või itaalia keelt. Samuti õpetatakse eesti ja vene keelt.
Vastavalt õppekavale toimub igal aastal suvepraktika Eestimaa looduskaunites paikades. On ette nähtud ka tootmispraktika erinevates firmades.
Kujunduskunsti teaduskonna üliõpilased võtavad edukalt osa rahvusvahelistest projektidest, näitustest ja konkurssidest. Parimad üliõpilased õpivad vahetusprogrammide raames välismaa ülikoolides.
Õppetöö toimub kahes vahetuses ja kahes keeles – eesti või vene keeles.

  • Avar kunstistuudio, kunstialane raamatukogu, arvutiklass erialase tarkvaraga
  • Loovus ja innovaatilisus, eetilised, esteetilised ja ökoloogilised väärtushinnangud
  • Orienteerumine nii rõivakollektsiooni kavandamisel kasutatavates tehnoloogiates ja meetodites kui ka kunstialases kirjanduses
  • Moedemonstratsioon kaks korda aastas
  • Teadmised ja oskused õpingute jätkamiseks magistriõppes või moedisaini valdkonna ettevõtjana
  • Säravaimad vilistlased: Oksana Tandit, Diana Arno, Piret Ilves, Aulikki Puniste, Peeter Rästa, Anatoli Ein
  • Õppetöö päevasel ajal