Nõutavad dokumendid

  • Sisseastumisavaldus (täidetakse kohapeal või eelnevalt SAISis või kodulehel)
  • Isikut tõendav dokument (pass, ID kaart)
  • 1 dokumendifoto
  • Eelnevat haridust tõendavad dokumendid (lõputunnistus, diplom, akadeemiline õiend)
  • Haridust tõendavate dokumentide notariaalne tõlge kui need pole eesti, inglise või vene keeles
  • Välisriigi haridus tõendavate dokumentide puhul Eesti ENIC/NARIC keskuse hinnang (selle tellib Euroakadeemia)
  • Keeleoskuse tõend kui õppekeel pole emakeel
  • Kujunduskunsti teaduskonda kandideerijatel varasemate kunstiliste tööde portfoolio