Õppeinfosüsteem ÕIS

Euroakadeemia õppekorralduse infokeskkond on õppeinfosüsteem ÕIS, kus toimub õppekavasid, õppeaineid, üliõpilasi, õppejõude ja õppetööd puudutavate andmete kogumine, töötlemine, säilitamine ja väljastamine.

ÕIS-i kantakse õppekavad ja õppeained, ainekaardid, andmed õppejõudude ja üliõpilaste kohta, õppegrupid, tunniplaan ning andmed üliõpilaste õppekava läbimise ja teadmiste kontrolli tulemuste kohta.

Üliõpilaste üle arve pidamine, üliõpilaste õppekava läbimise arvestus, sealhulgas VÕTA korras ülekantud õppeainete ja õppemaksu tasumise arvestus toimub ÕIS-is.

Info ja teated õppetöö korralduse, õppevisiitide, praktikumide ja muu õppekorralduse kohta, tunniplaan ja selle muudatused, eksamite, arvestuste ja kaitsmiste ajad ning muu operatiivinfo edastatakse üliõpilastele ÕIS-i kaudu.

ÕIS-i peaadministraator on õppeosakonna juhataja, kes määrab teiste ÕIS-i kasutajate rollid ja õigused. ÕIS-i haldur ja kasutajatugi on õppeosakonna peaspetsialist Kaili Simberg, e-post kaili.simberg@euroakadeemia.ee.