Õppejõu mobiilsus

ERASMUS+ ÕPPEJÕUDUDELE JA TÖÖTAJATELE

Erasmus on Euroopa Komisjoni poolt ellu kutsutud Erasmus+ programmi (2014 – 2020) kõrgharidusalane allprogramm, mille raames on õppejõududel/töötajatel võimalik välisriigis õppetööd läbi viia ja/või osaleda koolitusel Euroopa Liidu liikmesriikides ning programmiga liitunud riikides (endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik, Island, Norra, Liechtenstein, Türgi).

Õppetööd on võimalik läbi viia vaid partnerülikoolides, mis on Euroakadeemiaga sõlminud vastava lepingu.

Erasmuse programmi raames õppetöö läbiviimist või koolitusel osalemist toetatakse stipendiumiga lähetuse perioodil ettetulevate lisakulutuste katmiseks. Stipendium koosneb reisi- ning elamistoetusest.

Euroakadeemial on võimalik 2016/2017 õppeaastal lähetusele saata neli õppejõudu/töötajat.

Euroopa Komisjoni reisitoetuse määrad

Sihtkoha kaugus Toetus
100 – 499 km 180 eurot
500 – 1999 km 275 eurot
2000 – 2999 km 360 eurot
3000 – 3999 km 530 eurot
4000 – 7999 km 820 eurot
8000 km või enam 1100 eurot

 

Euroopa Komisjoni toetus elamiskuludeks

Vastuvõttev riik Toetus (päevas)
Taani, Iirimaa, Holland, Rootsi, Ühendkuningriik 120 eurot
Belgia, Bulgaaria, Tšehhi Vabariik, Kreeka, Prantsusmaa, Itaalia, Küpros, Luksemburg, Ungari, Austria, Poola, Rumeenia, Soome, Island, Liechtenstein, Norra, Türgi 105 eurot
Saksamaa, Hispaania, Läti, Malta, Portugal, Slovakkia, endine Jugoslaavia Vabariik Makedoonia 90 eurot
Eesti, Horvaatia, Leedu, Sloveenia 75 eurot