Õppekorralduse eeskiri

Euroakadeemia õppekorralduse eeskiri (kehtiv alates 1. juulist 2016)  eesti keelesна русском языке ja in English on Euroakadeemias õppetööd ja õppetööalaseid suhteid reguleeriv alusdokument.

Eeskirja ülesanne on tagada Euroakadeemia õppetegevuse tõrgeteta, eesmärgipärane ja seaduslik toimimine ning üliõpilaste võrdne kohtlemine ja läbipaistvus õppetöö korraldamisel.

Eeskirja järgimine on kohustuslik kõigile Euroakadeemia liikmeskonna liikmetele. Euroakadeemia liikmeskonna moodustavad rektor, prorektor, õppejõud, teadustöötajad ja teised töötajad ning üliõpilased.