Õppeteenustasud

Lisaks õppemaksule on Euroakadeemia pidaja MTÜ Eesti Euroinfo Ühingu juhatuse otsusega kehtestatud Euroakadeemias järgmised õppeteenustasud:

 1. Välismaalasest sisseastuja dokumentide menetlustasu – 100 eurot
 2. Järel- ja kordussoorituste tasud
  • Järeleksam, järelarvestus – 20 eurot
  • Eksamihinde parandamine – 20 eurot (ei ole lubatud viimasel semestril)
  • Kursusetöö ja praktika aruande järelkaitsmine – 20 eurot
  • Lõputöö järelkaitsmine, korduskaitsmine – 200 eurot
 3. Ennistamise tasu – 200 eurot
 4. Eksternina immatrikuleerimine – 200 eurot
  • Eksterneksamite ja arvestuste tasu on võrdne vastavate järeleksamite tasudega
 5. Lisa aasta osakoormusõppes – 200 eurot
 6. VÕTA menetlustasud
  • rakenduskõrghariduse õppekavad: 1 (ühe) ainepunkti ülekandmine – 5 eurot
  • magistriõppe õppekavad: 1 (ühe) ainepunkti ülekandmine – 10 eurot
  • väliüliõpilaste VÕTA taotluste menetlemine – 100 eurot
 7. Lisatasu õppemaksu tasumisel erigraafiku alusel
  • täiskoormusõppe üliõpilastele – 50 eurot semestris
  • osakoormusõppe üliõpilastele – 25 eurot semestris