Õppima

Õppima

Euroakadeemial on partnerlepingud järgmiste kõrgkoolidega:

Tähelepanu! Tudengid, kes on juba Erasmus programmiga õppimas või praktikal käinud, võivad uue programmi kohaselt seda veel teha, juhul kui varasem mobiilsusperiood / -perioodide summa antud õppetasemel ei ületa 9 kuud.

Õppima on võimalik minna partnerkõrgkooli, millega koduteaduskond on sõlminud lepingu. Välisõpingud võivad kesta 3-12 kuud. Vastuvõttev kõrgkool ei tohi nõuda Erasmuse üliõpilaselt õppemaksu ega lisatasu registreerimise ja eksamite või labori ning raamatukogu kasutamise eest.

Vahetusega seonduvate kulutuste katmiseks on üliõpilasel võimalik taotleda toetust. Erasmuse toetuse suurus oleneb sihtriigist. Euroopa Komisjon on riigid jaganud vastavalt elukallidusele kolme gruppi.

Euroopa Komisjoni õpirände toetuse kuumäärad Euroakadeemias 2016/17 õppeaastal:

Grupp 1 (kõrge elukallidusega riigid)

AT, DK, FI, FR, IE, IT, LI, NO,  SE, CH, UK

500

Grupp 2 (keskmise elukallidusega riigid)

BE, HR ,CZ, CY, DE, EL, IS, LU, NL, PT, SI, ES, TR

500

Grupp 3 (madala elukallidusega riigid)

BG, EE, HU, LT, LV, MT, PL, RO, SK, FYRM

450

Euroopa Komisjoni toetusele lisandub veel Eesti Vabariigi poolt finantseeritud lisatoetus, mis on keskmiselt 50 eurot kuus.

Kandideerimiseks palun esitada Erasmus programmi koordinaatorile (aune@euroakadeemia.ee või kab. 107) vormikohane taotlus  [Application Form] ja õpitulemuste väljavõte (küsida kantseleist). Kandideerijatel kindlasti jälgida partnerkoolide taotluste esitamise tähtaegu.

Valituks osutudes tuleb koostada õppeplaan, kooskõlastada see oma teaduskonna dekaaniga ning vormistada Õppeleping  [Learning Agreement for Studies].

Lisaks läheb vaja:

  • Koopia passist või isikut tõendavast dokumendist
  • Koopia tervisekindlustusest (European Health Insurance Card) välismaal õppimise perioodiks

Õpingutelt naasnuna tuleb üliõpilasel kuu aja jooksul esitada Erasmus koordinaatorile järgmised dokumendid:

  • EU Survey aruanne – täidetakse elektrooniliselt
  • Väliskõrgkooli ametlik kinnituskiri (Confirmation Letter), kus on kuupäevaliselt fikseeritud üliõpilase väliskõrgkoolis viibimise periood. Dokumendil peab olema kooli esindaja allkiri ja tempel.
  • Akadeemiline õiend (Transcript of Records), kus on esitatud üliõpilase õppetöö tulemused väliskõrgkoolis.

Nõutud dokumentide esitamata jätmine võrdsustatakse õppelepingu mittetäitmisega.

Kui üliõpilane ei täida õppelepingut, on kõrgkoolil õigus stipendium üliõpilaselt tagasi küsida.