Rahvusvahelised suhted

RAHVUSVAHELISED SUHTED

International Relations

Международные отношения

Õppe kestus: 3 aastat, 180 EAP

Õppemaks: 2400 €/a

Vaata õppekava

Euroakadeemia rahvusvaheliste suhete õppekava lõpetanu tunneb rahvusvaheliste suhete teooriaid, arengusuundi, põhimõisteid ja fakte, teab riikide ja rahvaste ajalugu, kultuuri ja mõttelaade, oskab analüüsida rahvusvahelisi situatsioone ja konflikte, jagab strateegiaid ja paneb kokku poliitmudeleid, omab süsteemset pilti maailma ja kohalikust regionaalpoliitikast, selgitab nutikalt mitmes keeles välispoliitika toimimist ja selle vahetut mõju. Seda ka Eestile, mille sise- ja välispoliitika põhjalik tundmine on osa eriala valdamisest.

  • Interdistsiplinaarne lähenemine rahvusvaheliste poliitiliste protsesside ja välispoliitika analüüsile
  • Teadmised ajaloost, poliitikateadusest, diplomaatiast, majandusest ja rahvusvahelisest õigusest, arusaam Eesti välis- ja julgeolekupoliitika alustest
  • Õppefookus on rakenduslike oskuste nagu avalike suhete, kultuuridevahelise suhtluse, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia ning võõrkeelte valdamise arendamisel
  • Head võimalused rahvusvahelistes mobiilsusprogrammides osalemisel
  • Eeldused õpingute jätkamiseks magistriõppes
    Õppetöö päevasel ajal