Rahvusvaheliste suhete teaduskond

RAHVUSVAHELISTE SUHETE TEADUSKONNA on lõpetanud 260 üliõpilast.

Meie lõpetajaid võib kohata Välisministeeriumis ja Eesti välisesindustes, Euroopa Liidu uutes ja vanades ametkondades ning NATO struktuurides. Enamikku aga kodumaiste ettevõtete ja asutuste välissidemete edendajate rollis.

Rahvusvaheliste suhete teaduskond korraldab regulaarseid rahvusvahelisi konverentse, osaleb Euroakadeemia teadusajakirja „The Baltic Horizons“ väljaandmises.

Täiendav informatsioon: e-post: leonid@euroakadeemia.ee, info@euroakadeemia.ee.

 

Teaduskonna prodekaan on professor Leonid Karabeškin, PhD.