Rakenduskõrgharidusõpe

Euroakadeemia rakenduskõrghariduse õppekavad annavad lisaks erialaainetele ka tugeva praktilise baasi.
Kõigil õppekavadel moodustab erialapraktika osakaal 15 % kogu õppe mahust.
Õppekavade vaba- ja valikainete maht võimaldab valitud eriala rikastada kõrvaleriala või spetsialiseerumisega, süvendada veelgi rohkem erialateadmisi või omandada oskusi hoopis teisest valdkonnast.
Meie integreeritud õppekavad annavad valikuvõimaluse ja vabaduse olla ise oma õpingute peremees.