Stipendiumide info

Ameerika Ühendriigid pakuvad aastast riikliku Fulbrighti stipendiumi õpinguteks USAs 2020-2021. õppeaastaks.

 Stipendiumi saavad taotleda 4-aastase bakalaureuseõppe ja/või ühe aasta magistriõppet läbinud inimesed.

Taotlemise tähtaeg on 20. august 2019.

Täpsemat informatiooni taotlemise tingimuste kohta leiab Ameerika Ühendriikide Eesti saatkonna kodulehelt

https://ee.usembassy.gov/education-culture/educational-exchange-programs/fulbright-program/

Küsimustega palume pöörduda Jane Susi poole (e-mail: susij@state.gov, tel. 66 88 155).


Poola riiklik haridusasutus The Polish National Agency for Academic Exchange

(NAWA) pakub stipendiumi magistriõpinguteks Poolas.

Stipendiumi (The Poland My First Choice Scholarship) eesmärk on toetada magistriõpinguid tunnustatud Poola ülikoolides.

Stipendiumi taotlusperiood on 19. märts kuni on 14. mai 2019.

Täpsemat informatiooni leiate Sihtasutus Archimedes  veebilehelt http://haridus.archimedes.ee/poola

 

_________________________________________________________________

Kristjan Jaagu stipendiumid  www.haridus.archimedes.ee/kristjan-jaagu-stipendiumid

Kristjan Jaagu stipendiumiprogramm on Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Sihtasutuse Archimedes koostöös algatatud riiklik stipendiumiprogramm, mille eesmärgiks on tugevdada Eesti kõrgkoolides pakutava hariduse rahvusvahelisust ja lõpetajate konkurentsivõimet tööturul.

Sihtasutus Archimedes annab välja kolme liiki Kristjan Jaagu stipendiume:

  • VÄLISLÄHETUSTE stipendiumiga toetatakse lühiajalisi välislähetusi (kuni 30 päeva). Stipendiaatideks võivad olla Eesti kõrgkoolide magistrandid, doktorandid ning noored teadlased ja õppejõud. Stipendium toetab osalemist erialasel konverentsil, seminaril, kursusel või muus erialases tegevuses. Taotlusi võetakse vastu neli korda aastas: 1. märtsil, 1. juunil, 1. oktoobril ja 1. detsembril.
    • Stipendiumiga kaetakse lähetusega seotud sõidu- ja majutuskulud ning päevaraha.
  • VÄLISÕPINGUTE stipendiumiga toetatakse välisõpinguid väliskõrgkoolide ja teadusasutuste juures ühe kuu (30 päeva) kuni ühe aasta ulatuses. Stipendiaatideks võivad olla Eesti kõrgkoolide magistrandid ja doktorandid, kes soovivad osa õpingutest välismaal läbida. Taotlusi saab esitada kaks korda aastas – 1. mail ja 1. oktoobril.
    • Stipendiumiga kaetakse õppimisega seotud elamis-ja sõidukulud.
  • KRAADIÕPE VÄLISMAAL stipendiumi toetatakse õpinguid väliskõrgkoolide magistri- ja doktoriõppe tasemeõppes. Stipendiumi saanud üliõpilane kohustub pärast lõpetamist töötama erialale ja kvalifikatsioonile vastaval ametikohal Eestis või tegema võrdväärset tööd Eesti hüvanguks. Taotluste esitamise tähtaeg on üks kord aastas, 1. aprillil.
    • Stipendiumiga kaetakse õppimisega seotud elamis- ja sõidukulud. Vajaduspõhiselt kaetakse õppemaks, stipendiaadi ravikindlustuse kulud, lapsetoetus, kaasasoleva alaealise lapse sõidu- ja ravikindlustuse kulud ning kord õpingute jooksul erialasel üritusel osalemise kulud.

NB! Kristjan Jaagu stipendiumite puhul ei ole välistatud erinevate rahastusallikate samaaegne kasutamine, aga see tuleb enne stipendiumi taotlemist stipendiumi kontaktisikuga läbi rääkida.

Stipendiumi taotlemine toimub läbi veebipõhise taotlussüsteemi aadressil https://www.archimedes.ee/taotlused

Kristjan Jaagu stipendiumite kontaktisikuks sihtasutuses Archimedes Anne-Ly Võlli (e-mail: anne-ly.volli@archimedes.ee, tel. 699 9397).

____________________________________________________________________