Stipendiumide info

Tere!

Türgi valitsus pakub stipendiume õppimiseks Türgi kõrgkoolides. Stipendium on mõeldud bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõppe üliõpilastele.

Taotlusi koos nõutud dokumentidega saab esitada läbi veebipõhise taotlussüsteemi 15. jaanuarist kuni 20. veebruarini 2019. Veebipõhisele taotlussüsteemile saab ligi aadressilt  www.turkiyeburslari.gov.tr

Täpsemat informatsiooni taotlemise tingimuste kohta leiate Archimedese kodulehelt  http://haridus.archimedes.ee/turgi

Kontaktisik SA Archimedeses: Liis Uulman (e-mail:liis.uulman@archimedes.ee, tel. 699 9395).

Heade soovidega

Liis Uulman

__________________________________________________________________

Tere!

Tšehhi Haridus-, Teadus-, Noorsoo- ja Spordiministeerium pakub stipendiumit Tšehhi keele ja kultuuri teemalisel suvekursustel osalemiseks. Stipendiumi sihtrühmaks on üliõpilased, keeleõpetajad (õpetajad, tõlgid) ja Tšehhi/slaavi uuringute valdkonna õppejõud.

Kursuste periood on: juulist septembrini ning kursused kestavad 3-4 nädalat.

Dokumentide esitamise tähtaeg on 20.märts.2019.

Täpsemat informatsiooni taotlemise kohta leiate Archimedese kodulehelt   http://haridus.archimedes.ee/stipendium-suvekoolis-osalemiseks

Kontaktisik SA Archimedeses: Liis Uulman (e-mail:liis.uulman@archimedes.ee, tel. 699 9395).

Heade soovidega

Liis Uulman

_________________________________________________________________

Tere!

Edastame Hiina valitsuse stipendiumi pakkumised 2019/2020 õppeaastaks Hiina kõrgkoolides bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõppeks, teadustöö tegemiseks ning  Hiina keele ning meditsiiniõpinguteks.

Täpsemat informatsiooni taotlemise kohta leiate Archimedese kodulehelt  http://haridus.archimedes.ee/hiina

Kõigile mainitud stipendiumitele ja toetustele on dokumentide esitamise tähtaeg 1. aprill 2019.

Kontaktisik SA Archimedeses: Liis Uulman (e-mail:liis.uulman@archimedes.ee, tel. 699 9395).

Heade soovidega

Liis Uulman

_________________________________________________________________

Kristjan Jaagu stipendiumid  www.haridus.archimedes.ee/kristjan-jaagu-stipendiumid

Kristjan Jaagu stipendiumiprogramm on Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Sihtasutuse Archimedes koostöös algatatud riiklik stipendiumiprogramm, mille eesmärgiks on tugevdada Eesti kõrgkoolides pakutava hariduse rahvusvahelisust ja lõpetajate konkurentsivõimet tööturul.

Sihtasutus Archimedes annab välja kolme liiki Kristjan Jaagu stipendiume:

  • VÄLISLÄHETUSTE stipendiumiga toetatakse lühiajalisi välislähetusi (kuni 30 päeva). Stipendiaatideks võivad olla Eesti kõrgkoolide magistrandid, doktorandid ning noored teadlased ja õppejõud. Stipendium toetab osalemist erialasel konverentsil, seminaril, kursusel või muus erialases tegevuses. Taotlusi võetakse vastu neli korda aastas: 1. märtsil, 1. juunil, 1. oktoobril ja 1. detsembril.
    • Stipendiumiga kaetakse lähetusega seotud sõidu- ja majutuskulud ning päevaraha.
  • VÄLISÕPINGUTE stipendiumiga toetatakse välisõpinguid väliskõrgkoolide ja teadusasutuste juures ühe kuu (30 päeva) kuni ühe aasta ulatuses. Stipendiaatideks võivad olla Eesti kõrgkoolide magistrandid ja doktorandid, kes soovivad osa õpingutest välismaal läbida. Taotlusi saab esitada kaks korda aastas – 1. mail ja 1. oktoobril.
    • Stipendiumiga kaetakse õppimisega seotud elamis-ja sõidukulud.
  • KRAADIÕPE VÄLISMAAL stipendiumi toetatakse õpinguid väliskõrgkoolide magistri- ja doktoriõppe tasemeõppes. Stipendiumi saanud üliõpilane kohustub pärast lõpetamist töötama erialale ja kvalifikatsioonile vastaval ametikohal Eestis või tegema võrdväärset tööd Eesti hüvanguks. Taotluste esitamise tähtaeg on üks kord aastas, 1. aprillil.
    • Stipendiumiga kaetakse õppimisega seotud elamis- ja sõidukulud. Vajaduspõhiselt kaetakse õppemaks, stipendiaadi ravikindlustuse kulud, lapsetoetus, kaasasoleva alaealise lapse sõidu- ja ravikindlustuse kulud ning kord õpingute jooksul erialasel üritusel osalemise kulud.

NB! Kristjan Jaagu stipendiumite puhul ei ole välistatud erinevate rahastusallikate samaaegne kasutamine, aga see tuleb enne stipendiumi taotlemist stipendiumi kontaktisikuga läbi rääkida.

Stipendiumi taotlemine toimub läbi veebipõhise taotlussüsteemi aadressil https://www.archimedes.ee/taotlused

Kristjan Jaagu stipendiumite kontaktisikuks sihtasutuses Archimedes Anne-Ly Võlli (e-mail: anne-ly.volli@archimedes.ee, tel. 699 9397).

____________________________________________________________________