Teadlaste Maja uudise

Laupäeval, 28. aprillil kell 10 oodatakse talgulisi  Hüüru koristama  mõisa parki ja K.Pätsi Muuseumi ruume.

Teave Elle Leesilt tel: 534 09 536, e-post: elle.lees@mail.ee

Olete väga oodatud!