Teaduskonna uudised

Antarktika lepingu tutvustus lastele nüüd ka eesti keeles

Celebrating Antarctica on Foundation for the Good Governance of International Spaces (Our Spaces) lastele suunatud väljaanne, mis selgitab Antarktika lepingu tähendust. Eestikeelse tõlke üllitisele tegi kauaaegne Antarktika uurija, Euroakadeemia professor Enn Kaup. Materjaliga saab tutvuda siin:  http://celebratingantarctica.tumblr.com/ 

 

BAERI PÄEV 1.03.2016 Tartus

Eesti Maaülikooli Karl Ernst von Baeri Maja Teadusloo Uurimise Keskus ja Eesti Teaduste Akadeemia juures asuv Eesti Looduseuurijate Selts paluvad Teid osa võtma Baeri päevast.

Kogunemine Toomemäele K. E. v.Baeri mälestussamba juurde lillede asetamiseks kell 14.30.

Ürituse algus kell 15 Baeri Majas.

Kavas:

Martin Kärner: Merisiilik kui arengubioloogiline mudelorganism Baeri ajal ja kaasajal

Erki Tammiksaar: Karl Ernst von Baeri autobiograafia eesti keeles

 

Eesti Loodusuurijate Selts kutsub

28. jaanuaril 2016 algusega kell 17:30 toimub Eesti Looduseuurijate Seltsi (Struve 2, Tartu) saalis avatud loeng ja LUSi üldkoosolek.
Päevakava:
1. Mare Ainsaare ettekanne: “Millal surevad inimesed välja?”
Rahvastikuteadlane Mare Ainsaar räägib rahvastiku kasvust, seda soodustavatest ja piiravatest teguritest ning põhjustest, miks see pidu ükskord otsa saab.
2. Eesti LUS üldkoosolek
– uue liikmekandidaadi tutvustus.

Viimsi Teatajas ilmus kokkuvõte Lily Kivila magistritööst

Kokkuvõte 2014. aastal kaitstud magistritööst “Viimsi poolsaare herpetofauna valglinnastumise tingimustes” avaldati 30. oktoobri väljaandes. Huvilistel on võimalik sellega tutuvuda veebi vahendusel

Seminar “Üldsuse ja ekspertide osa olulistes keskkonnaotsustes”

19. novembril 2015 toimub Tallinnas hotellis Dzingel seminar, mille eesmärgiks on tutvustada muudatusi keskkonnamõjude hindamise alases seadusandluses.

Info registreerimise, osalustasu ja käsitletavate teemade kohta leitav siit.

 

Kaarel Orviku ettekanne “Georadar teaduses ja praktikas”

Neljapäeval, 29. oktoobril kl. 17:15 LUSi saalis (Struve 2) toimuval ettekandeõhtul esineb geoloog Kaarel Orviku teemal “GEORADAR TEADUSES JA PRAKTIKAS”.

Kas ja kuidas on võimalik kiiresti saada andmeid suurtel aladel pinnase siseehituse ja maa-aluste tehisobjektide paiknemise kohta, avastada pinnasesse peidetud aardeid? Selliseks abivahendiks sai alates 1980-ndate aastate algusest pinnase geolokatsioon.

Selleks seadmeks on  raadiolaineid kasutav aparaat  – GEORADAR, mis saadab maa sisse, selle ülemistesse kihtidesse mitmesuguse sagedusega raadio-signaale.  Need peegelduvad erineva tihedusega pindadelt tagasi, moodustades kuvari ekraanile lehttaigna pirukale sarnase kujutise.

Pinnase ülakihtide uuring georadariga paarikümne meetri sügavuseni on kiire, mugav, täpne ja keskkonna­sõbralik, pealegi odavam teistest, mis ulatusliku ala või objekti kohta sama­väärse informatsiooni anna­vad ilma pinnast rik­kumata, keskkonda mõjutamata.  

Radari antenniga liikumise käigus saavad näiteks ajaloolased-arheoloogid vajadusel vahetult kohapeal  suunata „avariiväljakaevamisi“ täpselt neid huvitavale kohale. Radari mõõdistamistulemuste alusel  on spetsialistil võimalik selgitada pinnase geoloogilis-geomorfoloogilisi iseärasusi, näiteks luiteliivade või järvemuda paksust.

Ettekandes tutvustatakse värvipiltide abil viimasel paarikümnel aastal Georadariga tehtud huvitavamate loodusteaduslike, arheoloogiliste ja muude uuringute tulemusi.

Kõik on oodatud kuulama!

 

Seltsingu MÖBIUS järjekordne kogunemine 22.10.2015

22. oktoobril toimus Euroakadeemia keskkonnakaitse teaduskonna üliõpilaste ja vilistlaste seltsingu „MÖBIUS“ kokkusaamine, kus esines oma ettekandega „Kohalik omavalitsus – keskkonnaprobleemid ja nende lahendamine“ bioloogikandidaat, Riigikogu liige ja õppejõud Rein Ratas. Muuhulgas arutati, kas oleks võimalik luua keskkonnakaitse ekspertiisi keskus ning praktika võimalusi Naissaarel.

Vilistlasseltsi kogumine oli järjekorras juba neljas. Möbius loodi 5. jaanuaril 2015 Euroakadeemia rektori Jüri Martini toel ja eestvedamisel keskkonnakaitse teaduskonna üliõpilaste ja vilistlaste poolt. Seltsingu eesmärgiks on ühendada Euroakadeemia keskkonnakaitse teaduskonna endisi ja praeguseid üliõpilasi.

Varasemate kokkusaamiste läbivateks teemadeks on olnud keskkonnakaitse teaduskonna üliõpilaste praktika võimalused Eesti ettevõtetes ja asutustes ning kiirgus ja selle kahjulik mõju elustikule.

Seltsingu missiooniks on     

  •         edendada keskkonnakaitse eriala ja erialast õpet,
  •         aidata kaasa õpetamise, juhendamise ja retsenseerimise kaudu ja kui võimalik ka tööandjana keskkonnakaitse eriala üliõpilaste spetsialistiks kujunemisele,
  •        hinnata tagasisidet üliõpilastelt ja tööandjatelt,
  •        toetada Euroakadeemia keskkonnakaitse-alast tegevust nii õppeasutuse kui ühiskonna suunal,
  •        leida ühiselt seisukohti erialase ja tööalase tegevuse kitsaskohtade ületamiseks,
  •       olla omavahel heades erialastes ja sõbralikes suhetes.

Kiirgusseminar

Neljapäeval, 29. oktoobril algusega kell 10.00 toimub Keskkonnaministeeriumis kiirgusseminar. Oodatud on kõik huvilised, kes soovivad oma teadmisi sel alal täiendada. Täpsem info seminari päevakava ja registreerimise kohta on üleval Keskkonnaministeeriumi kodulehel.

 

Eesti Looduseuurijate Selts ja Keskkonnaagentuur kutsuvad seminarile „Loodusvaatlused ja loodusvaatluste andmebaasi mobiiliäpp“

Seminar toimub 21. oktoobril Tallinnas, Keskkonnaagentuuris kell 17.00 (Mustmäe tee 33, I korruse saal).

Tutvustatakse loodusvaatluste andmebaasi ja loodusvaatluste mobiiliäppi. Seminari juhatab sisse Uudo Timm (Keskkonnaagentuur), kes räägib loodusvaatluste andmebaasi olulisusest liigiandmete kogumise protsessis ja sellest, kus ja kuidas neid andmeid kasutatakse. Seminarile on oodatud kõik, kes erinevaid liike tähele panevad ja nende esinemist ka üles tähendada soovivad. Loomulikult ka need, kes loodusvaatluste andmebaasist ja kohe valmivast mobiiliäpist rohkem teada tahavad. 

Palume seminarile registreerida hiljemalt 19. oktoobril järgneval aadressil: http://doodle.com/poll/q95xc5ixdxr7yy58

Lisainfo: Silja Kana, Eesti Looduseuurijate Selts silja.kana@gmail.com

 Akadeemiline loeng “Eluslooduse liigid digimaailmas”

29. septembril algusega kell 14.30 toimub Eesti Maaülikooli peahoone aulas akadeemik Urmas Kõljala avalik loeng “Eluslooduse liigid digimaailmas”.

 

Inimese jalajälg Antarktikas ehk miks Antarktisel enam koeri pole

Teisipäeval, 22.09 kell 18:00 algab Lennusadamas hooaja esimene eestikeelne Merefoorum. Endine klimatoloog Andres Tarand ja botaanik Jüri Martin räägivad inimtegevuse mõjust Antarktikas: miks ei tohi seal näiteks maha pissida ega sammaldele peale astuda? Tuuakse põnevaid näiteid Antarktika senistest praktikatest ja püütakse vaadata tulevikku. Mõlemad esinejad on olnud tihedalt seotud nii Eesti Antarktika uuringute arenguga kui ka Eesti Polaarklubi asutamisega. Merefoorumid on kõigile tasuta! Kogunemine Lennusadama kassa juures.