Teeviit 2016

teeviit2016

Nagu varasematel aastatel, nii ka seekord on Euroakadeemia Eesti ühel menukamal haridusmessil oma boksiga väljas. Leiad meid kohe sissekäigu juures paremal pool, kus jagame infomaterjale ja tutvustame Euroakadeemias õppimise võimalusi.

Euroakadeemia on peatselt 20 aastaseks saav erakõrgkool, kus saab omandada rakenduskõrgharidust ja magistrikraadi kokku kaheksal erialal ja kolmes keeles: eesti, vene ja inglise keeles. Vaata meie kõiki õppekavasid SIIN. Mis teeb Euroakadeemia õppekavad artaktiivseks ka tööl käivale noorele, on see, et paljudel erialadel saab õppida õhtusel ajal.

Rakenduskõrghariduse eeliseks bakalaureusekraadi ees on kindlasti mahukas tööpraktika, mille käigus tihtipeale luuakse head sidemed tulevase tööandjaga. Praktilise kõrghariduse ja laiapõhjaliste teadmistega on pidevalt muutuval tööjõuturul kahtlemata lihtsam läbi lüüa.