Teeviit 2017

Nagu varasematel aastatel, nii ka seekord on Euroakadeemia Eesti ühel menukamal haridusmessil oma boksiga väljas. Jagame infomaterjale ja tutvustame Euroakadeemias õppimise võimalusi.

Euroakadeemia on 20 aastane erakõrgkool, kus saab omandada rakenduskõrgharidust ja magistrikraadi kokku kuuel erialal ja kolmes keeles: eesti, vene ja inglise keeles. Vaata meie kõiki õppekavasid SIIN. Mis teeb Euroakadeemia õppekavad artaktiivseks ka tööl käivale noorele, on see, et paljudel erialadel saab õppida õhtusel ajal.

Rakenduskõrghariduse eeliseks bakalaureusekraadi ees on kindlasti mahukas tööpraktika, mille käigus tihtipeale luuakse head sidemed tulevase tööandjaga. Praktilise kõrghariduse ja laiapõhjaliste teadmistega on pidevalt muutuval tööjõuturul kahtlemata lihtsam läbi lüüa.