Tõend õppetoetuse taotlemiseks

Maksu- ja Tolliametil on valminud uus teenus, mis lihtsustab (ül)iõpilastel õppetoetuse ja õppelaenu seaduse alusel antavate toetuste taotlemiseks vajalike sissetulekuandmete esitamist õppeasutustele.

Nii üliõpilastel kui nende pereliikmetel on võimalik nüüd ise maksuandmete tõendit elektroonselt koostada. See teenus säästab oluliselt tõendi taotlemisele ja esitamisele kuluvat aega, kuna toetuse taotlejad ei pea enam eraldi suhtlema Maksu- ja Tolliameti ning õppeasutusega, vaid saavad tõendi koostada ning kohe õppeasutusele edasi saata e-maksuametis/e-tollis.

Tõendi saab tellida vastavalt vajadusele kas eesti, vene või inglise keeles ning alati tuleb valida tõendi andmete algusaeg (kalendrikuu). Andmete lõpuaeg on alati tõendi koostamise kuupäev. Kui soovitakse, et tõendil oleksid värskeimad (tõendi koostamisele eelneva kuu andmed), siis tuleb tõend koostada pärast 10. kuupäeva.

Maksuandmete tõendile on võimalik kuvada järgmised kuus andmete plokki:

tulu füüsilise isiku tuludeklaratsiooni alusel
tööandja(te) deklareeritud väljamaksete andmed deklaratsiooni TSD alusel
töövõimetus-, töötuskindlustus- ja koondamishüvitised, pensionid, tööandjate väljamaksed III pensionisambasse, kogumispensioni väljamaksed deklaratsiooni TSD alusel
töötamise registrisse tehtud kanded
dividendid ja omakapitalist tehtud väljamaksed
maksuvõlg valitud perioodil ja tõendi koostamise kuupäeva seisuga
Vaikimisi on valitud kõik andmed. Kuna töötamise registri ning maksuvõla andmed sissetulekute arvestamisel olulised ei ole, siis tuleb tõendi koostajal nende andmete real olevatest märkuruutudest linnukesed kustutada.

Andmed kuvatakse tõendile kuude kaupa, välja arvatud andmed tuludeklaratsioonidelt, mis kuvatakse aastate kaupa.

Tõendile saab samal lehel lisada Maksu- ja Tolliameti digitempli ja pärast saaja meiliaadressi sisestamist see teele saata.

Kui kooli e-postkasti saabub aadressilt teated@emta.ee bdoc-vormingus dokument, siis on kindel, et see pärineb Maksu- ja Tolliametist ning andmed sellel on autentsed ja usaldusväärsed. Tõend registreeritakse Maksu- ja Tolliameti infosüsteemis ning kahtluse korral on andmeid võimalik alati taasesitada.

Palume teil oma tudengeid ja oma töötajaid sellest võimalusest kindlasti teavitada!

Täpsem info selle kohta, kuidas tõendit koostada ja esitada, on olemas Maksu- ja Tolliameti kodulehel https://www.emta.ee/et/eraklient/maksukorraldus-maksususteem/toendite-taotlemine/maksuandmete-toend-koolidele-esitamiseks.

Küsimuste korral palun teil julgesti pöörduda!