Toetuse piirmäärad

Õpirände ja lähetuse toetuse piirmäärad

Õpirände kestvus on 3-12 kuud, praktika puhul on minimaalne periood 2 kuud.
2017/2018 õppeaastal ERASMUS+ õpirände toetuse kuumäärad üliõpilastele ja äsja lõpetanutele vastavalt sihtriikide elukallidusgruppidele.

Riikide grupp Vastuvõttev riik Ühe kuu ühikuhind (eurot)
Grupp 1

programmis osalevad kõrgete elamiskuludega riigid

AT, DK, FI, FR, IE, IT, LI, NO,  SE, UK 500
Grupp 2

programmis osalevad keskmiste elamiskuludega riigid

BE, HR ,CZ, CY, DE, EL, IS, LU, NL, PT, SI, ES, TR 500
Grupp 3

programmis osalevate madalate elamiskuludega  riigid

BG, EE, HU, LT, LV, MT, PL, RO, SK, FYRM 450

 

Lisatoetus õpirändes osalevatele praktikantidele (võrreldes üliõpilastega, kes lähevad samasse riiki õppima): 200 eurot kuus.

Vähemate võimalustega õppe-eesmärgiga õpirändes osalevatele üliõpilastele (st üliõpilased, kes kuuluvad vajaduspõhist õppetoetust, sh ka vajaduspõhist eritoetust saavate üliõpilaste hulka) õpirände või sellele eelneval semestril ja avaldavad soovi lisatoetust saada: 200 eurot kuus.
Õppejõududele/töötajatele

Elamiskulude toetus

LÄHETUSE SIHTRIIK TOETUSE PIIRMÄÄR PÄEVAS (€)*
DK, IE, NL, SE, UK 120
BE, BG, CZ, GR, FR, IT, CY, LU, HU, AT, PL, RO, FI, IS, LI, NO, TR 105
DE, ES, LV, MT, PT, SK, FYRM 90
EE, HR, LV, SI 75

*alates 15ndast päevast kuni 60nda päevani on ühikuhind 70% ülaltoodud tabelis esitatud päevamäärast ühe osaleja kohta

 

Reisitoetus

 Lähtekoha ja sihtkoha vahemaa Ühikuhind
Vahemaa 10 kuni 99 KM: 20 eurot osaleja kohta
Vahemaa 100 kuni 499 KM: 180 eurot osaleja kohta
Vahemaa 500 kuni 1999 KM: 275 eurot osaleja kohta
Vahemaa 2000 kuni 2999 KM: 360 eurot osaleja kohta
Vahemaa 3000 kuni 3999 KM: 530 eurot osaleja kohta
Vahemaa 4000 kuni 7999 KM: 820 eurot osaleja kohta
8000 KM ja rohkem: 1300 eurot osaleja kohta

 

Siseriiklike reisikulude lisatoetus

 Summa rohkem kui 225 eurot 180 eurot  osaleja kohta ja tagasisõit

 

REKTORI KÄSKKIRI