Toetuse piirmäärad

Õpirände ja lähetuse toetuse piirmäärad

Õpirände kestvus on 3-12 kuud, praktika puhul on minimaalne periood 2 kuud.
2018. finantseerimilepingu alusel ERASMUS+ õpirände toetuse kuumäärad üliõpilastele ja äsja lõpetanutele vastavalt sihtriikide elukallidusgruppidele.

 

Riikide grupp
Riigid
Kuutoetuste fikseeritud toetus määr
Grupp 1  

IE, IS, LI, LU, NO, SE, FI, DK, GB

 

 

520 €

(kõrge elukallidusega riigid)
Grupp 2  

AT, BE, NL, ES, IT, GR, CY, MT, PT, FR, DE

 

 

520 €

(keskmise elukallidusega riigid)
Grupp 3  

BG, EE, HR, FYROM, LT, LV, PL, RO, SK, SI,  CZ, TR, HU

 

 

470 €

Lisatoetus õpirändes osalevatele praktikantidele (võrreldes üliõpilastega, kes lähevad samasse riiki õppima): 200 eurot kuus.

Vähemate võimalustega õppe-eesmärgiga õpirändes osalevatele üliõpilastele (st üliõpilased, kes kuuluvad vajaduspõhist õppetoetust, sh ka vajaduspõhist eritoetust saavate üliõpilaste hulka) õpirände või sellele eelneval semestril ja avaldavad soovi lisatoetust saada: 200 eurot kuus.
Õppejõududele/töötajatele

Elamiskulude toetus

 

LÄHETUSE SIHTRIIK TOETUSE PIIRMÄÄR PÄEVAS
 

IE, IS, LI, LU, NO, SE, FI, DK, GB

 

 

153 €

 

AT, BE, NL, ES, IT, GR, CY, MT, PT, FR, DE

 

 

136 €

 

BG, EE, HR, FYROM, LT, LV, PL, RO, SK, SI,  CZ, TR, HU

 

 

119 €


*alates 15ndast päevast kuni 60nda päevani on ühikuhind 70% ülaltoodud tabelis esitatud päevamäärast ühe osaleja kohta

 

Reisitoetus

 Lähtekoha ja sihtkoha vahemaa Ühikuhind
Vahemaa 10 kuni 99 KM: 20 eurot osaleja kohta
Vahemaa 100 kuni 499 KM: 180 eurot osaleja kohta
Vahemaa 500 kuni 1999 KM: 275 eurot osaleja kohta
Vahemaa 2000 kuni 2999 KM: 360 eurot osaleja kohta
Vahemaa 3000 kuni 3999 KM: 530 eurot osaleja kohta
Vahemaa 4000 kuni 7999 KM: 820 eurot osaleja kohta
8000 KM ja rohkem: 1500 eurot osaleja kohta

 

Siseriiklike reisikulude lisatoetus

 Summa rohkem kui 225 eurot 180 eurot  osaleja kohta ja tagasisõit

 

REKTORI KÄSKKIRI