Tõlketeaduskond

TÕLKETEADUSKOND kutsub õppima neid, kellel on huvi võõrkeelte vastu ning kes soovib saada kutseliseks tõlkijaks. Koolitus toimub inglise keele baasil.
Tõlketeaduskond koolitab kutselisi kirjaliku tõlke spetsialiste rahuldamaks riigisiseseid ja –väliseid vajadusi Euroopa Liidu kontekstis nii riiklikul, eraettevõtluse kui ka kolmanda sektori tasandil. Teaduskonna missiooniks on tagada lõpetajate kõrge erialane kvalifikatsioon ja konkurentsivõime tänapäeva tingimustes. Eesmärgiks on anda üliõpilastele ajakohased, kvaliteetsed teadmised ja praktilised tõlkeoskused, mis võimaldavad edukalt tegutseda tõlkevaldkonnas spetsialistide ja/või ettevõtjatena.
Lõpetajad on võimelised töötama tõlkijatena tõlketegevuse eri valdkondades: EL struktuurides, riiklikes ja era ettevõtetes, firmades, asutustes, tõlkebüroodes. Hea keeleoskus avab ka palju muid võimalusi edukaks karjääriks. Seda liiki spetsialiste vajavad kõik ettevõtted, nii erafirmad kui ka riigi- ja omavalitsusasutused.
Teaduskond avati 1997. aastal. Meil on kokku 245 vilistlast.
Teaduskonna õppejõududeks on kõrgelt kvalifitseeritud spetsialistid, sh tegevtõlkijad ja Eesti Tõlkide ja Tõlkijate Liidu liikmed.
E-post: info@euroakadeemia.ee