Tõlkija

TÕLKIJA

Translator

Письменный переводчик

Õppe kestus: 3 aastat, 180 EAP

Õppemaks: 2400 €/a

Vaata õppekava

Miks otsustada meie “Tõlkija“ õppekava kasuks? Selleks on vägagi olulised põhjused.

Meie õppekava on ainulaadne Eestis, kuna pakub ainsana kirjaliku tõlke alast koolitust just nimelt kõrghariduse esimesel, kolmeaastasel astmel. Selle ajaga omandate kõik vajalikud teadmised ja oskused, et asuda tööle kvalifitseeritud tõlkijana.

Lisaks tõlkealastele õppeainetele õpitakse meil inglise keelt esimesest kursusest stuudiumi lõpuni välja. Lisaboonuseks on mõne teise Euroopa keele õpe tudengi valikul. Samuti on võimalik tudengi soovil omandada tõlkeoskusi eesti-vene suunal – kogemus, mida tõlkebürood ja muud asutused kõrgelt väärtustavad.

Võrreldes teiste kõrgkoolidega Eestis, kus õpetatakse kirjaliku tõlget – magistriõppes TLÜ ja TÜ-s – on meil ainsatel kirjaliku tõlke otstarbeks sisustatud arvutiklass varustatud kaasaegse tõlketarkvaraga. Õppetöö käigus omandate arvutipõhise tõlke oskusi ning tõlkija elektrooniliste tööriistade kasutamist.

Suureks kasuks tuleb ka praktika, mis moodustab koguni 15% õppekava mahust e 27 EAP ning mille käigus saate nii lihvida tõlkevilumusi kui ka luua sidemeid tulevaste tööandjatega.

Juhul aga kui soovite ise tööandjaks hakata, selleks on õppekavas ettevõtlusega seotud õppeained suunamaks teid oma ettevõtte asutama ja juhtima.

Nii või teisiti on teile igal sammul abiks meie õppejõud – kõrgelt kvalifitseeritud spetsialistid, tegevtõlkijad, sh Eesti Tõlkide ja Tõlkijate Liidu liikmed.

  • Inglise-eesti ja inglise-vene kirjalik tõlge
  • Tõlketeaduse ja lingvistika alased teadmised koos kirjaliku tõlke praktiliste vilumustega
  • Võimalus omandada kirjaliku tõlke oskusi vene-eesti ja eesti-vene suunal
  • Arvutipõhise tõlke oskused; tõlkija elektrooniliste tööriistade ja ressursside omandamine
  • Võimalus pärast lõpetamist tegutseda tõlkevaldkonnas või alustada ettevõtjana
  • Omandatud teadmised ja pädevus võimaldavad jätkata magistriõppes
  • Õppetöö päevasel ajal