Tööandja rahulolu-uuring

Lugupeetud tööandja!

Pöördume Teie poole palvega osaleda Euroakadeemia üliõpilaste ja vilistlaste tööandjate rahulolu-uuringus. Rahulolu-uuring viiakse läbi eesmärgiga saada tagasisidet Euroakadeemias omandatava kõrghariduse, teadmiste ja praktiliste oskuste kvaliteedi ning meie üliõpilaste/vilistlaste erialase võimekuse kohta. Samuti on eesmärgiks rahulolu-uuringu raames saadava tagasiside läbi parendada Euroakadeemias antava kõrghariduse kvaliteeti.

Küsitluse täitmine võtab aega umbes 5 minutit. Küsitlust saab täita SIIN.

Palume Teil vastata ankeetküsimustikule konkreetselt Teie alluvuses töötava/töötanud või praktiseeriva/praktiseerinud Euroakadeemia üliõpilasest lähtuvalt.

Numbrites antavate vastuste puhul palume lähtuda järgmisest skaalast:

5 – suurepärane, vastab täielikult, olen täiesti nõus, väga rahul olen

4 – hea, pigem vastab, pigem olen nõus, pigem olen rahul

3 – piisav, keskmine, ei oska vastata, enam-vähem olen rahul

2 – kasin, halb, üldjoontes ei vasta, üldiselt ei ole nõus, üldiselt ei ole rahul

1 – ebapiisav, ei vasta üldse, ei ole üldse nõus, üldse ei ole rahul

Täname koostöö eest ja soovime edu!