Üliõpilasele

Euroakadeemias omandate rakenduskõrghariduse ja magistrikraadi.

Kõrgkool on kiiresti arenev, meil on üle 2000 vilistlase, paljud lõpetanutest on valinud Euroakadeemia magistrantuuri õpingute jätkamiseks. Meie lõpetajad õpivad edukalt ka teiste kõrgkoolide magistri- ja doktoriõppe erialadel. Euroakadeemias õpivad üliõpilased erinevatest riikidest.

Euroakadeemias on loodud kaasaegsed tingimused ja infrastruktuur õpinguteks ning teadmiste omandamiseks, teadus- ja arendustegevuseks: erialaraamatukogu, kolm arvutiklassi, kunstistuudio, uurimislabor koos kollektsioonidega, pidevalt täiustatakse õppetööd toetavat infotehnoloogiat, arendatakse e-õppe võimalusi, õppeinfosüsteemi ja intraneti õpikeskkonda, digiraamatukogu. Meil on ühiselamu – 32 kahekohalist korterit Akadeemia teel.