Erivajadusega üliõpilaste stipendium

TÄHELEPANU!

On avatud erivajadusega üliõpilaste stipendiumi kevadine taotlusvoor.

Taotlemine toimub läbi elektroonilise taotluskeskkonna ning taotluse esitamise tähtaeg on 20. veebruaril 2018.

Stipendiumi suurus sõltub üliõpilase puude liigist ja raskusastmest ning on 60-510 eurot kuus.

Stipendiumi on õigus taotleda rakenduskõrgharidusõppe, bakalaureuseõppe, magistriõppe, bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppe ning doktoriõppe üliõpilasel, kes 1) on Eesti kodanik või viibib Eestis pikaajalise elaniku või tähtajalise elamisloa või alalise või tähtajalise elamisõiguse alusel ning 2) õpib täis- või osakoormusega õppes või kui viibib akadeemilisel puhkusel. Stipendiumi saavad taotleda need tudengid, kes sügiseses taotlusvoorus ei osalenud.

 

Rohkem infot leiab SA Archimedese Hariduse rahvusvahelistumise agentuuri kodulehelt ning võib ka pöörduda stipendiumi spetsialisti Annela Oona poole (annela.oona@archimedes.ee).

 

Ameerika keskus TTÜs kuulutab välja 1-minuti video konkursi “Ameerika värvid”

Ameerika keskus TTÜs kuulutab välja 1-minuti video konkursi “Ameerika värvid”.

GRAND PRIX: Qoltec seikluskaamera.
Teisteks auhindadeks on erinevad elektroonikaseadmed.

Tööde hindamisel võetakse arvesse videote leidlikku ideed ning kunstilist taset.

Osalema ootame üld- ja kutsehariduskoolide õpilasi ning kõrgkoolide üliõpilasi. Iga võistlusel osaleja võib saata kuni kaks videot.

Kuni 1-minutilised videod palume üles laadida Youtube`i ning saata link videole Ameerika keskuse e-posti aadressile americanspace@ttu.ee. Lisage
autori(te) nimi, kool, klass (või kursus), telefoninumber ja e-posti aadress.

Tööde esitamise tähtaeg on 22. november, 2017 kell 17.00.
Võitjad tehakse teatavaks 1. detsembril.

Auhindade üleandmine toimub 11. detsembril kell 18.00 TTÜ Mektorys Ameerika keskuse jõuluüritusel.

Epp Kirss
Nõustaja
Põhja-Ameerika ülikoolide teabekeskus
TTÜ Mektory
www.ttu.ee/eac

MERITON spordiklubi ootab kõiki sportima!!!

Meriton Spordiklubi ootab kõiki üliõpilasi sportima. Loe lähemalt SIIT

Tõend õppetoetuse taotlemiseks

Maksu- ja Tolliametil on valminud uus teenus, mis lihtsustab (ül)iõpilastel õppetoetuse ja õppelaenu seaduse alusel antavate toetuste taotlemiseks vajalike sissetulekuandmete esitamist õppeasutustele.

Nii üliõpilastel kui nende pereliikmetel on võimalik nüüd ise maksuandmete tõendit elektroonselt koostada. See teenus säästab oluliselt tõendi taotlemisele ja esitamisele kuluvat aega, kuna toetuse taotlejad ei pea enam eraldi suhtlema Maksu- ja Tolliameti ning õppeasutusega, vaid saavad tõendi koostada ning kohe õppeasutusele edasi saata e-maksuametis/e-tollis.

Tõendi saab tellida vastavalt vajadusele kas eesti, vene või inglise keeles ning alati tuleb valida tõendi andmete algusaeg (kalendrikuu). Andmete lõpuaeg on alati tõendi koostamise kuupäev. Kui soovitakse, et tõendil oleksid värskeimad (tõendi koostamisele eelneva kuu andmed), siis tuleb tõend koostada pärast 10. kuupäeva.

Maksuandmete tõendile on võimalik kuvada järgmised kuus andmete plokki:

tulu füüsilise isiku tuludeklaratsiooni alusel
tööandja(te) deklareeritud väljamaksete andmed deklaratsiooni TSD alusel
töövõimetus-, töötuskindlustus- ja koondamishüvitised, pensionid, tööandjate väljamaksed III pensionisambasse, kogumispensioni väljamaksed deklaratsiooni TSD alusel
töötamise registrisse tehtud kanded
dividendid ja omakapitalist tehtud väljamaksed
maksuvõlg valitud perioodil ja tõendi koostamise kuupäeva seisuga
Vaikimisi on valitud kõik andmed. Kuna töötamise registri ning maksuvõla andmed sissetulekute arvestamisel olulised ei ole, siis tuleb tõendi koostajal nende andmete real olevatest märkuruutudest linnukesed kustutada.

Andmed kuvatakse tõendile kuude kaupa, välja arvatud andmed tuludeklaratsioonidelt, mis kuvatakse aastate kaupa.

Tõendile saab samal lehel lisada Maksu- ja Tolliameti digitempli ja pärast saaja meiliaadressi sisestamist see teele saata.

Kui kooli e-postkasti saabub aadressilt teated@emta.ee bdoc-vormingus dokument, siis on kindel, et see pärineb Maksu- ja Tolliametist ning andmed sellel on autentsed ja usaldusväärsed. Tõend registreeritakse Maksu- ja Tolliameti infosüsteemis ning kahtluse korral on andmeid võimalik alati taasesitada.

Palume teil oma tudengeid ja oma töötajaid sellest võimalusest kindlasti teavitada!

Täpsem info selle kohta, kuidas tõendit koostada ja esitada, on olemas Maksu- ja Tolliameti kodulehel https://www.emta.ee/et/eraklient/maksukorraldus-maksususteem/toendite-taotlemine/maksuandmete-toend-koolidele-esitamiseks.

Küsimuste korral palun teil julgesti pöörduda!

Erivajadustega üliõpilaste stipendiumi taotlusvoor

Avatud on erivajadusega üliõpilaste stipendiumi taotlusvoor.

Taotlemine toimub läbi elektroonilise taotluskeskkonna ning taotluse esitamise tähtaeg on 22. septembril 2017.

Stipendiumi suurus sõltub üliõpilase puude liigist ja raskusastmest ning on 60-510 eurot kuus.

Stipendiumi on õigus taotleda rakenduskõrgharidusõppe, bakalaureuseõppe, magistriõppe, bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppe ning doktoriõppe üliõpilasel, kes 1) on Eesti kodanik või viibib Eestis pikaajalise elaniku või tähtajalise elamisloa või alalise või tähtajalise elamisõiguse alusel ning 2) õpib täis- või osakoormusega õppes või kui viibib akadeemilisel puhkusel.

Rohkem infot leiab SA Archimedese stipendiumite kodulehelt, võib ka pöörduda konkreetse stipendiumi spetsialisti Annela Oona poole (annela.oona@archimedes.ee).

Kujunduskunsti teaduskonna tudengite fotograafianäitus on avatud

Kujunduskunsti teaduskonna tudengite fotode näitus on avatud 1.korrusel raamatukogu kõrval hallis. Juhendaja on professor Igor Ruus

 

 

 

Erivajadusega üliõpilaste stipendiumi kevadine taotlusvoor.

Anname teada, et avatud on erivajadusega üliõpilaste stipendiumi kevadine taotlusvoor.

Taotlemine toimub läbi elektroonilise taotluskeskkonna ning taotluse esitamise tähtaeg on 20. veebruaril 2016.

Stipendiumi suurus sõltub üliõpilase puude liigist ja raskusastmest ning on 60-510 eurot kuus.

Stipendiumi on õigus taotleda rakenduskõrgharidusõppe, bakalaureuseõppe, magistriõppe, bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppe ning doktoriõppe üliõpilasel, kes 1) on Eesti kodanik või viibib Eestis pikaajalise elaniku või tähtajalise elamisloa või alalise või tähtajalise elamisõiguse alusel ning 2) õpib täis- või osakoormusega õppes või kui viibib akadeemilisel puhkusel. Stipendiumi saavad taotleda need tudengid, kes sügiseses taotlusvoorus ei osalenud.

Rohkem infot leiab SA Archimedese Hariduse rahvusvahelistumise agentuuri kodulehelt ning võib ka pöörduda stipendiumi spetsialisti Annela Oona poole (annela.oona@archimedes.ee).

2017. a teaduse populariseerimise riikliku konkursi väljakuulutamine

Loe lähemalt siit: 2017. a teaduse populariseerimise riikliku konkursi väljakuulutamine

27 oktoobril kell 16.00 toimub Põhja-Ameerika ülikoolide teabekeskuses järjekordne infotund teemal Magistri- ja doktoriõpe USAs.

27 oktoobril kell 16.00 toimub Põhja-Ameerika ülikoolide teabekeskuses järjekordne infotund teemal Magistri- ja doktoriõpe USAs.
Käsitletavad teemad:
Ülevaade USA ülikoolidest ja sobivate programmide valimisest; nõutavatest rahvusvahelistest testidest, sisseastumistingimustest ja kandideerimise põhitõdedest.
Erinevad võimalused: kraadiõpe, lühiajalised külastused, uurimistöö kirjutamine.
Rahastamisvõimalused: stipendiumid, töötamine, assistantships, rahvusvahelised ja Eesti fondid jmt. Infoallikate ja kandideerimiseks vajalike õppematerjalide tutvustus.
Infotund toimub teabekeskuses TTÜ Mektory majas Raja tn 15 ruumis 032.
Osalemiseks palun saatke e-mailile educationusa@ttu.ee oma nimi ja eriala/valdkond, mida Ameerikas õppida tahaksite.
Kõik huvilised on oodatud!

Eesti Mereinstituut kutsub avatud loengule…

Eesti Mereinstituut kutsub Teid avatud loengule “Global change in marine environment ocean acidification and warming”.

Vaata lähemalt siit