Vastuvõtutingimused

Rakenduskõrgharidusõppesse kandideerimisel on nõutav keskharidus või sellele vastav välisriigi kvalifikatsioon

Magistriõppesse kandideerimisel on rakenduskõrghariduse diplom või bakalaureusekraad või sellele vastav välisriigi kvalifikatsioon

Kõigil erialadel on nõutav õppekeeleoskuse tase B2, kui eelnev haridus ei ole omandatud õppekeeles või õppekeel ei ole emakeel

Tõlkija erialale kandideerimisel on nõutav inglise keele tase B2 – riigieksami tulemus vähemalt 65% või inglise keele test Euroakadeemias

Kujunduskunsti erialadele kandideerimisel vajalik varasemate loominguliste tööde portfoolio

Kõigil erialadel toimub vestlus vastuvõtukomisjonis

Euroakadeemia Senati 25. augusti 2015 otsusega kinnitatud üliõpilaste vastuvõtutingimused ja -kord

Euroacademy’s Rules and Requirements for Admission of Students approved by resolution of August 25, 2015 of Euroacademy’s Senate

Условия и порядок приема студентов Евроакадемии утвержден решением Сената Евроакадемии от 25 августа 2015