Vilistlase rahulolu-uuring

Lugupeetud Euroakadeemia / Euroülikooli vilistlane!

Palume vastata allolevale vilistlaste rahulolu-uuringu ankeetküsimustikule. Rahulolu-uuring viiakse läbi eesmärgiga saada tagasisidet Euroakadeemias / Euroülikoolis antava kõrghariduse, õppetöö korralduse ja Euroakadeemia arengu kohta ning vajadusel rakendada vilistlaste ettepanekuid parendamist vajavates valdkondades. Samuti saada teada meie vilistlaste käekäigu kohta pärast Euroakadeemia / Euroülikooli lõpetamist ja ajakohastada vilistlaste andmebaasi.

Küsitluse täitmine võtab aega umbes 5 minutit. Küsitlust saab täita SIIN.

Numbrites antavate vastuste puhul palume lähtuda järgmisest skaalast:

5 – suurepärane, vastab täielikult, olen täiesti nõus, väga rahul olen

4 – hea, pigem vastab, pigem olen nõus, pigem olen rahul

3 – piisav, keskmine, ei oska vastata, enam-vähem olen rahul

2 – kasin, halb, üldjoontes ei vasta, üldiselt ei ole nõus, üldiselt ei ole rahul

1 – ebapiisav, ei vasta üldse, ei ole üldse nõus, üldse ei ole rahul

Täname koostöö eest ja soovime edu!